Ban Giám Đốc

GS Lê Văn Cường, Giám Đốc VCREME 

GS Lê Văn Cường là từng giữ vị trí Giám đốc nghiên cứu cấp cao của “Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp” (CNRS), đạt đến hàng “exceptional class”, thứ hạng bậc nhất tại Pháp, là giáo sư Trường Kinh tế Paris PSE, và thỉnh giảng tại nhiều đại học trên toàn thế giới, đặc biệt tại Nhật, Anh, Bỉ, Hoa Kỳ, Nga. Giáo sư có mặt trong danh sách những nhà kinh tế học có uy tin nhất thế giới, với hàng trăm công trình nghiên cứu được đăng tải trong những tạp chí hàng đầu thế giới. GS Lê Văn Cường là phó biên tập của nhiều tạp chí khoa học uy tín như International Journal of Economic Theory, Journal of Public Economic Theory, Economics Bulletin.

GS John Luke Gallup, Phó giám đốc VCREME 

GS John Gallup từng là Nghiên cứu viên tại Trung tâm Phát triển Quốc tế tại Đại học Harvard; học giả của chương trình học bổng Fullbright tại Đại học Thương Mại, Việt Nam. GS quan tâm đến các vấn đề nghiên cứu về địa lý trong phát triển kinh tế, các vấn đề của vùng nhiệt đới và không giáp biển, yếu tố quyết định phân phối thu nhập, thị trường lao động và đói nghèo nông thôn ở Việt Nam

PGS Nguyễn Thị Anh Đào, Phó giám đốc VCREME

PGS. Nguyễn Thị Anh Đào là thành viên của CREAM-EA 4702 (Đại học Rouen), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng vào Toàn cầu hoá (CREAM, Đại học Rouen), Cố vấn khoa học tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (IRASEC-UMIFRE 3142, Bangkok, Thái Lan), Cố vấn khoa học tại IRASEC, Bangkok, Thái Lan; Ủy viên Uỷ ban Khoa học của Hiệp hội Nghiên cứu Bất bình đẳng về Kinh tế;.. PGS Nguyễn Thị Anh Đào quan tâm đến các vấn đề về toàn cầu hóa và phát triển, hội nhập quốc tế và chiến lược công nghiệp hóa, nghiên cứu so sánh ở Đông Á và Đông Nam Á,….

TS Lê Quang Thanh, Phó giám đốc VCREME

TS. Lê Quang Thanh học tiến sĩ về kinh tế tại Đại học Quốc gia Australia. Hiện tại TS Lê Quang Thanh là giảng viên cao cấp của Trường Kinh doanh, Chính phủ và Luật thuộc Trường Kinh doanh Flinders, Úc. Năm 2015, Ông đạt Học bổng nghiên cứu Endeavour của Chính phủ Úc; đạt giải thưởng Distinguished Teaching tại Trường Kinh tế, Đại học Queensland năm 2014. Lĩnh vực nghiên cứu chính của TS. Lê Quang Thanh là kinh tế vĩ mô, kinh tế học ứng dụng, tăng trưởng và phát triển kinh tế