Ban Cố Vấn

Ban Cố Vấn 1

GS Stefano Bosi, Cố vấn cao cấp

Giáo sư Stefano Bosi là Giáo sư kinh tế đồng thời là phó hiệu trưởng Đại học Evry. Ông cũng là trợ lý giám đốc khoa học của CNRS và giám đốc Nhà Khoa học Nhân văn tại Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay. GS Stefano là một chuyên gia về toán kinh tế. Các công trình nghiên cứu của ông tập trung vào lý thuyết cân bằng tổng quát động được áp dụng cho các vấn đề tiền tệ và tài chính, kinh tế học môi trường.

Ban Cố Vấn 2

GS Phan Vũ Toàn, Cố vấn cao cấp

GS Phan Vũ Toàn là một nhà kinh tế học thuộc khoa nghiên cứu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond. Trước đây, ông là một trợ lý giáo sư tại Đại học North Carolina. Ông lớn lên ở Hà Nội sau đó chuyển sang Mỹ để học toán học tại Đại học Bucknell năm 2006 và nhận bằng tiến sĩ về kinh tế từ Đại học Northwestern vào năm 2012. Nghiên cứu của ông chủ yếu về lý thuyết kinh tế vĩ mô và kinh tế quốc tế. Ngoài khoa học, GS cũng một con người yêu nghệ thuật.

Ban Cố Vấn 3

PGS Mai Hữu Minh, Cố vấn cao cấp

PGS. Mai Hữu Minh Nhận bằng Tiến sĩ Tài chính và thạc sỹ Toán Ứng dụng tại Đại học Paris Dauphine, Pháp, PGS Minh có nền tảng chuyên sâu về thị trường tài chính, quản lý danh mục đầu tư, thị trường hàng hoá phái sinh, thiết kế chỉ số,…Ông có hơn 15 năm làm việc và giữ vai trò trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển tại các Sở giao dịch chứng khoán Paris, Euronext và Sở giao dịch chứng khoán New York và đồng thời là giáo sư tại nhiều trường đại học và trường kinh doanh.