Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam

Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam. Leader: Tran Thi Anh Dao Key members: Nguyen Viet …

Read more Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Project:  Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches (July 2017-July 2019) Team: Manh-Hung NGUYEN (Leader), Cécile Aubert,  Arnaud REYNAUD, Michel SIMIONI Lan Anh NGUYEN, Viet Thanh NGUYEN, Quang Van TRAN,  Dang …

Read more Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

[ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản

GS. Lê Văn Cường ( GĐ khoa học VCREME ) giới thiệu một số mô hình đơn giản để đánh giá tác động của nhân tố năng suất tổng hợp TFP ( Total Factor Productivity), …

Read more [ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản