Chúc mừng Võ Thị Hà Giang, K14 VCREME đã giành được học bổng tại Trento, Ý

Chúc mừng Võ Thị Hà Giang, K14 VCREME đã giành được học bổng tại Trento, Ý

Chúc mừng Võ Thị Hà Giang, K14 VCREME đã giành được học bổng tại Trento, Ý Tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng, Giang đã xa gia đình vào TP HCM thuê nhà để học Vcreme. Lần …

Read more Chúc mừng Võ Thị Hà Giang, K14 VCREME đã giành được học bổng tại Trento, Ý

[ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản

GS. Lê Văn Cường ( GĐ khoa học VCREME ) giới thiệu một số mô hình đơn giản để đánh giá tác động của nhân tố năng suất tổng hợp TFP ( Total Factor Productivity), …

Read more [ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản