Tuyển thực tập sinh, TSE – INRA, 07/2017

Tuyển thực tập sinh, TSE – INRA, 07/2017

Hai vị trí Thực tập TSE / INRA Tháng 4 đến Tháng 7 năm 2017 Dành cho sinh viên M1 và / hoặc M2 POLIRISK (năm thứ hai của dự án, thực tập sẽ kế thừa công việc của các thực tập viên trước đây) Grower, chính sách công và mô hình kinh tế.

Sức khoẻ thực vật tạo thành một tập thể: bệnh thực vật ảnh hưởng tiêu cực đến người sản xuất, người tiêu dùng, và toàn bộ chuỗi gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan đến sản phẩm thực vật. Bệnh thực vật cũng là một mối đe dọa đối với an ninh lương thực toàn cầu. Các bệnh lúa mì là yếu tố giảm chính về năng suất, ảnh hưởng đến sản xuất lúa mì toàn cầu. Ở Pháp, một con đường chính để quản lý bệnh tật bao gồm việc sử dụng thuốc trừ sâu, có tác động xấu đến môi trường và sức khoẻ con người. Các chiến lược khác (chống lại cây chủ, thuế hóa chất, tăng cường nông nghiệp) tồn tại. Tuy nhiên điều quan trọng là phải đánh giá cẩn thận ảnh hưởng của chúng đối với tổn thất năng suất, thu nhập của người sản xuất và môi trường. POLIRISK là một dự án liên ngành bao gồm việc đào tạo sinh viên theo các cách tiếp cận mô hình khác nhau để đánh giá rủi ro, đánh giá chính sách và lựa chọn các chiến lược. Mỗi học sinh có trách nhiệm phát triển một trong các mô-đun của dự án thông qua các tương tác với các sinh viên và người giám sát khác. Mỗi buổi thực tập được thiết kế để cung cấp nguồn tin cho sự phát triển của một trang web dự án thời gian thực, dẫn đến một báo cáo thực tập, và đóng góp cho các ấn phẩm khoa học của POLIRISK. POLIRISK được phối hợp bởi hai nhà dịch tễ học1 từ Đơn vị nghiên cứu AGIR (Trung tâm INRA tại Auzeville-Toulouse) và hai nhà kinh tế học2 của Trường Kinh tế Toulouse (Université ToulouseCapitole), trong thời gian ba năm. Dự án này được tài trợ bởi chương trình meta-INA của Chương trình Quản lý Bền vững Trồng trọt của SMaC (Sustainable Management of Crop Health). POLIRISK nhằm mục đích xác định chính sách công đối với việc quản lý bệnh lúa mì bền vững thông qua sự liên kết các mô hình sinh học và vật lý:

 • mô hình quyết định để đánh giá tác động của các chính sách công đối với các quyết định của nông dân,
 • mô hình mô phỏng dịch tễ học cơ học của bệnh lúa mỳ (EPIWHEAT ),
 • Mô hình mô phỏng nông nghiệp về tổn thất năng suất do bệnh lúa mì (WHEATPEST), và
 • Phân tích tác động của các chính sách công thông qua việc tối ưu hoá số liệu của các mô hình mô phỏng từ các mô hình này. Vì vậy, bốn vị trí thực tập được cung cấp, trong thời gian bốn đến sáu tháng bắt đầu từ đầu tháng 4 năm 2017, ở mức M2 (600 euro mỗi tháng). Các vị trí này sẽ được đặt tại AGIR hoặc TSE và sẽ tương ứng với bốn điểm trên. Bốn sinh viên này dự kiến ​​sẽ làm việc theo nhóm, do đó cho phép linh hoạt trong chia sẻ nhiệm vụ và mong đợi.

Tiêu đề của bốn thực tập là:

 • Nông dân, chính sách công và mô hình kinh tế;
 • Mô hình dịch tễ học về bệnh lúa mì;
 • Mô hình nông học, cơ chế gây tổn hại và tổn thất năng suất do bệnh lúa mì;
 • Mô phỏng và kiểm soát động lực kinh tế và sinh học.

Mục tiêu và hoạt động thực tập: Grower, chính sách công và mô hình kinh tế

Một khía cạnh ban đầu của dự án POLIRISK là xác định các chính sách công hiệu quả, nó phải phản ảnh phản ứng của các nhà sản xuất, vì họ là những người ra quyết định cuối cùng về sử dụng thuốc trừ sâu hay sự lựa chọn đa dạng. Vị trí này đặc biệt liên quan đến một nhà kinh tế học, người có động cơ để thực hiện một công việc đa ngành trong một đội. Trong giai đoạn đầu, một hội thảo giới thiệu về toàn bộ nhóm sẽ giới thiệu các chủ đề quan trọng của dự án trong các lĩnh vực khác nhau: nông học, dịch bệnh học và kinh tế. Một bối cảnh thư tịch đầu tiên sẽ được cung cấp và thảo luận. Các hoạt động cụ thể liên quan đến vị trí này sẽ bao gồm: – Tổng kết tài liệu về các chính sách công liên quan đến sức khoẻ thực vật và những ảnh hưởng của các chính sách này đến quyết định của người trồng; – sự phát triển của một cấu trúc mô hình đơn giản và mạnh mẽ của quyết định của một nhà sản xuất cá nhân đối với một số biến quan trọng như giá cả, chính sách công hay khí hậu; – Các vấn đề liên quan đến liên kết giữa các mối quan hệ, và nhiều đại lý – một sự lựa chọn của các chính sách có thể có hậu quả liên quan. Công việc này sau đó sẽ cho phép tạo ra các kết quả mô phỏng, sẽ được phân tích và thảo luận, và liên kết với các tài liệu hiện có. Công việc này sẽ được thực hiện thông qua làm việc nhóm với ba thực tập sinh khác của dự án POLIRISK.

Kỹ năng / chuyên môn

 • Kiến thức mô hình kinh tế;
 • Động lực cho công việc của nhóm
 • Kiến thức về ngôn ngữ R là một lợi thế (Programming language)
 • Tiếng Pháp và tiếng Anh: viết, nói

Thông tin thực tiễn Thực tập tại Trường Kinh tế Toulouse, với các buổi họp thường xuyên tại Trung tâm INRA Toulouse-Auzeville. Cấp: M2, hoặc M1 với động lực mạnh. Học bổng thực tập: khoảng 600 euro một tháng.

Liên hệ: Manh-Hung.Nguyen@inra.fr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *