Học bổng

Học bổng

Trung tâm VCREME trao học bổng 100% cho học viên xuất sắc nhất mỗi khóa với điểm trung bình trên 18/20 điểm. Ngoài ra, học viên xuất sắc nhất cũng được nhận thêm nhiều quyền lợi khác như được hỗ trợ xin học bổng danh giá, tìm giáo sư hướng dẫn hay tư vấn đề tài nghiên cứu.

Chính sách hoàn trả học phí

  • Học viên được hoàn trả học phí 100% trước ngày khai giảng, với điều kiện không ảnh hưởng tới việc tổ chức khóa học (ví du: khóa học được tổ chức khi có tối thiểu 10 học viên, học viên chỉ được hoàn trả học phí trong trường hợp có ít nhất 11 học viên đăng ký).
  • Học viên không được hoàn trả học phí sau khi khóa học chính thức bắt đầu. Tuy nhiên học viên được phép xin trung tâm cho nhượng lại khóa học cho một người khác, hoặc xin bảo lưu sang khóa học tiếp theo với điều kiện không ảnh hưởng tới việc tổ chức khóa học.