Chương trình học

Chương trình học

Chương trình VCREME bao gồm 2 chuyên ngành trọng tâm gồm KINH TẾ và TÀI CHÍNH, và 2 chuyên ngành thêm gồm QUẢN TRỊ KINH DOANH MARKETING. Mỗi chuyên ngành bao gồm 4 môn học, để hoàn thiện một chuyên ngành, học viên cần học đủ cả 4 môn của môn học.

Nội dung của từng chuyên ngành như sau:

  • KINH TẾ :

Optimization, Econometrics, Macroeconomics, Microeconomics

  • TÀI CHÍNH :

Quantitative methods for financial markets , Optimization, Econometrics, Macroeconomics

  • QUẢN TRỊ KINH DOANH :

Business Management, Optimization, Econometrics, Macroeconomics

  • MARKETING (tạm ngưng)

Mỗi môn học tại VCREME bao gồm 7 buổi, mỗi buổi 3 giờ. Tổng cộng thời gian các giáo sư giảng dạy cho 1 chuyên ngành là 84 giờ. Ngoài ra, sau khi học xong mỗi môn học, học viên sẽ được giới thiệu hoặc tự đề xuất tutor để hỗ trợ cho quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi. Tutor tại VCREME gồm các cựu học viên xuất sắc, hoặc các cựu học viên đã tốt nghiệp và quay trở về Việt Nam tu nghiệp.

Sau khi đã hoàn tất các buổi học trong 1 chuyên ngành, học viên có tối thiểu 3 tuần để ôn tập chuẩn bị cho kì thi. Điểm thi sẽ được thông báo trong vòng 1 tháng kể từ ngày tổ chức thi. Học viên theo học chuyên ngành và đạt đủ yêu cầu sẽ được cấp bảng điểm và thư giới thiệu.

Học viên đăng ký học từ môn thứ 5 trở đi có quyền lựa chọn 4 môn (theo chuyên ngành) có điểm tốt nhất để làm kết quả học tập và xin thư giới thiệu.
(Ví dụ: học viên học 5 môn: Optimization, Econometrics, Macroeconomics, Microeconomics và Business Management có thể chọn ngành KINH TẾ và/hoặc QUẢN TRỊ KINH DOANH để xin thư giới thiệu.)

Bảng điểm

Sau khi hoàn tất 1 chuyên ngành và có đầy đủ điểm cho 4 môn học, học viên được phép đăng ký với trung tâm VCREME để cấp bảng điểm. Trong một số trường hợp học sinh đăng ký ít hơn 4 môn hoặc cần có bảng điểm cho ít hơn 4 môn, trung tâm vẫn sẽ cung cấp bảng điểm cho học viên. Bảng điểm mặc định được cấp dưới dạng file pdf và được chấp nhận bởi phần lớn các trường đại học quốc tế.

Thư giới thiệu

Đối với những học viên đã học đủ 4 môn học và đạt đầy đủ những yêu cầu dưới đây, học viên có quyền xin thư giới thiệu từ các giáo sư VCREME.

Các yêu cầu gồm:

  1. Môn Toán  đạt tối thiểu 15/20 điểm
  2. Trung bình các môn đạt 13/20 điểm
  3. Không có môn nào dưới 10/20 điểm