Quy trình đăng ký

Điều kiện đầu vào

Sinh viên khá – giỏi năm thứ 2 đại học trở đi, người đã tốt nghiệp các trường khối Kinh tế, Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, xã hội, ngôn ngữ…. có mong muốn học tiếp ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính.

Quá trình đăng ký

Học viên mong muốn tham gia sẽ đăng ký thông qua Thông báo tuyển sinh của VCREME tại: http://vcreme.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/

Học viên thực hiện đăng ký và cung cấp các thông tin cần thiết thông qua form online hoặc form word đính kèm trong Thông báo tuyển sinh.

Quá trình tuyển chọn

Sau khi nhận được đơn đăng ký của học viên, VCREME sẽ gửi lại email xác nhận để học viên có thể tham gia học.

Mốc thời gian

Trước 3 tháng: Đăng thông báo tuyển sinh và mở đăng ký cho khóa mới

Trước 3 tháng tới trước 10 ngày: Học viên đăng ký và nhận thư xác nhận của VCREME

Trước 10 ngày: Kết thúc quá trình đăng ký

Khai giảng: VCREME thông báo khai giảng khóa học.

Sau khi kết thúc 4 môn học: VCREME thông báo mở đăng ký thi lại