Tải tài liệu

Thư viện điện tử lưu trữ các bài báo chất lượng được chọn lọc từ các tạp chí kinh tế nước ngoài. Thư viện điện tử được xây dựng nhằm mục đích cung cấp thông tin và dữ liệu khoa học được cập nhật thường xuyên cho các thành viên của trang web cũng như là các học viên của VCREME trong lĩnh vực nghiên cứu và học tập.

Để có được bản đầy đủ một bài báo thuộc hệ thống lưu trữ của thư viện điện tử, mời bạn gửi yêu cầu về địa chỉ info@vcreme.edu.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời đề nghị của bạn trong vòng 24h.

Xin cảm ơn!