Mở tuyển sinh môn học ứng dụng BASIC R1 (Hà Nội) và BASIC R2 (Sài Gòn)

Mở tuyển sinh môn học ứng dụng BASIC R1 (Hà Nội) và BASIC R2 (Sài Gòn)

LỚP HỌC SỬ DỤNG R CHO NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG (Applied Econometrics using R)

VCREME xin trân trọng thông báo bắt đầu mở đơn đăng ký cho các lớp học kỹ thuật Basic R1 và Basic R2. Chủ đề của khoá học kĩ thuật này là ‘Ứng dụng ngôn ngữ lập trình R trong Kinh tế lượng’.

A. Mục tiêu của khóa học

Với định thướng thực hành khóa học sẽ trang bị những mảng kiến thức cơ bản và cần thiết như sau cho học viên:
1. Làm sạch số liệu (còn gọi là Data Cleaning, Data Wrangling, Data Manipulation). Trong thực tế, dữ liệu – là nguyên liệu cho bất cứ mô hình phân tích định lượng nào cũng không bao giờ ở dạng mong muốn như người làm mô hình kì vọng. Trước khi có thể sử dụng được dữ liệu cho mô hình, chúng ta thường phải, ví dụ, xử lí dữ liệu trống (Missing Data) hoặc chuyển hóa dữ liệu về những form phù hợp cho mô hình.
2. Trang bị cho học viên những nguyên tắc cũng như khả năng thiết kế những biểu đồ thống kê (Statistical Graphs) – còn gọi là hình ảnh hóa dữ liệu (Data Visualization) cần thiết cho không chỉ các nghiên cứu học thuật mà còn cần thiết cho mục đích báo cáo.
3. Sử dụng R để thực hiện các phân tích, các mô hình kinh tế lượng thường thấy như phân tích hồi quy, chẩn đoán các lỗi có thể có của mô hình hồi quy, phương pháp khắc phục các lỗi của mô hình hồi quy (như hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi hoặc các quan sát bất thường).
4. Lập trình tự viết những hàm, tự thiết kế những thủ tục kiểm định hoặc mô hình phân tích hoặc có khả năng hiệu chỉnh các mô hình / các hàm sẵn có của R cho phù hợp với đòi hỏi riêng biệt của những nghiên cứu cụ thể.

B. Giáo trình / tài liệu và nguồn số liệu sử dụng

Giáo trình và nguồn số liệu là một yếu tố quan trọng trong việc tiếp cận những kiến thức và kĩ năng mới, cập nhật. VCREME lựa chọn những giáo trình (nguồn dữ liệu) được sử dụng phổ biến trên thế giới là:
1. Introductory Econometrics: A Modern Approach (Jeffrey M. Wooldridge).
2. Basic Econometrics (Damodar N Gujarati).
3. Applied Econometrics with R (Christian Kleiber & Achim Zeileis).
4. Và một số tài liệu khác.

C. Nội dung của khóa học

Section 1: R với tư cách một công cụ nghiên cứu kinh tế lượng
Tổng quan về R
Cài đặt R, Rstudio và các Packages cần thiết
Các quy ước khi sử R cho phân tích
Các phép toán và objects trong R

Section 2: Các thống kê mô tả và hình hóa dữ liệu với R
Đọc dữ liệu từ file sẵn có ở các định dạng khác nhau, từ các nguồn bên ngoài vào R
Quản lý dữ liệu, đổi tên, hiệu chỉnh dữ liệu
Xuất dữ liệu từ R
Thống kê mô tả với các hàm sẵn có trong R
Toán tử tẩu thuốc pipe (%>%)

Section 3: Graph trong R
Cài đặt các packages
Yêu cầu một Package cụ thể trình diện
Sử dụng Rmarkdown để trao đổi, công bố kết quả trên Internet với Rpub
Sử dụng Latex và R/RStudio để trình bày một nghiên cứu theo các tiêu chuẩn đòi hỏi của các tạp chí.
Statistical Graphs cơ bản
Statistical Graphs với gói ggplot2

Section 4: Mô hình hồi quy tuyến tính trong R 
Hồi quy đơn
Hồi quy nhiều biến
Thực hiện một số kiểm định thường gặp cho mô hình hồi quy

Section 5: Mở rộng mô hình hồi quy hai biến số
Hồi quy qua gốc tọa độ – mô hình CAPM
Mô hình logarit tuyến tính
Mô hình nghịch đảo
Mô hình đa thức

Section 6: Mô hình hồi quy bội
Thực hiện hồi quy bội trong R và khoảng tin cậy cho các hệ số
Khoảng tin cậy cho một biểu thức của hệ số hồi quy
Kiểm định Wald về sự ràng buộc của các hệ số hồi quy
Kiểm định F về việc đồng thời bằng không của nhiều hệ số hồi quy

Section 7 : Chẩn đoán các lỗi của mô hình hồi quy
Hiện tượng đa cộng tuyến
Một ví dụ minh họa hiện tượng đa cộng tuyến
Xử lý hiện tượng đa cộng tuyến bằng bỏ biến số căn cứ vào tiêu chí Cp của Mallows

D. Thông tin đăng ký

Giảng viên: Nguyễn Chí Dũng, PhD. Trịnh Thị Hường
Lịch học dự kiến: Vào Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần (trừ các ngày lễ)
+ Basic R1 Hà Nội: 06/01/2018 – 04/02/2018
+ Basic R2 Sài Gòn: 21/01/2018 – 11/02/2018
Thời gian học: 21 giờ học / 07 buổi, mỗi buổi 03 giờ
Thời hạn đăng ký: 17/10/2017 – 10/11/2017
Form đăng ký: https://goo.gl/forms/QYoytfUr32oueSpj1
Học phí: 3.000.000đ cho học viên các khoá pre-master của VCREME
4.000.000đ cho học viên khác
Ưu tiên: 15 vị trị đầu sẽ ưu tiên dành cho những học viên đã và đang theo học môn Econometrics tại VCREME (www.vcreme.edu.vn)
——————————————–
Chú thích: Tài liệu và nội dung giảng dạy ở trên có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và tình hình của học viên.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr. Nguyễn Tuấn – 094 396 5106 – ireeds.org@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *