Hoàng Trần Trâm Anh Pre-Master khóa 15HN, Master 2 tại IGS Paris

Hoàng Trần Trâm Anh Pre-Master khóa 15HN, Master 2 tại IGS Paris

Hoàng Trần Trâm Anh Pre-Master khóa 15HN, Master 2 tại IGS Paris.

Khi tôi hỏi 100 người thành công về điều gì đã đóng góp vào thành công của họ. Thường thì kết quả đều giống nhau: Sự kiên trì, Chăm chỉ và Tìm được đúng thầy (KIANA Tom).

25 tuổi hiện tôi đang giữ vị trí Quản Lý Kinh Doanh tại Công ty MANULIFE VIETNAM. Tất cả những thành tựu tôi có được ngày hôm nay, đều nhờ sự huấn luyện và đào tạo của trung tâm VCREME nói chung và thầy Cường, thầy Hùng nói riêng. Nếu ngày này 3 năm trước, tôi không phải là sinh viên khóa Pre-Master của VCREME thì tôi sẽ không có cơ hội được gặp những người thầy tuyệt vời nơi ấy, sẽ không có cơ hội được lĩnh hội không chỉ kiến thức chuyên ngành mà còn cả những tư duy, quan điểm sống ngay thẳng và chính trực của các thầy. VCREME không chỉ là nơi giúp tôi hoàn thành ước mơ Master tại Pháp mà còn là nơi đã hoàn thiện được con người mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *