Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME)

Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME)

Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME) Chương trình Thạc Sĩ Kinh Tế Rome (RoME) là một khóa học sau đại học đầy thử thách kéo dài hai năm (Laurea Magistrale), hoàn toàn …

Read more Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME)

Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam

Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam. Leader: Tran Thi Anh Dao Key members: Nguyen Viet …

Read more Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Project:  Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches (July 2017-July 2019) Team: Manh-Hung NGUYEN (Leader), Cécile Aubert,  Arnaud REYNAUD, Michel SIMIONI Lan Anh NGUYEN, Viet Thanh NGUYEN, Quang Van TRAN,  Dang …

Read more Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches