Tuyển sinh tháng 06/2018, K28 (Sài Gòn), K29 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng

Tuyển sinh tháng 06/2018, K28 (Sài Gòn), K29 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng

RLịch học: K28 Sài Gòn: 06/2018 – 08/2018 K29 Hà Nội: 06/2018 – 08/2018 Lịch thi: 09/2018 Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ Chương trình Dự bị học bổng Thạc …

Read more Tuyển sinh tháng 06/2018, K28 (Sài Gòn), K29 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng

Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME)

Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME)

Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME) Chương trình Thạc Sĩ Kinh Tế Rome (RoME) là một khóa học sau đại học đầy thử thách kéo dài hai năm (Laurea Magistrale), hoàn toàn …

Read more Giới thiệu chương trình Rome Masters in Economics (RoME)

Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

PROJECT: Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam. Leader: Tran Thi Anh Dao (University of Rouen) …

Read more Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Project:  Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches Time: July 2017 – July 2019 Funding: NAFOSTED (National Foundation for Science and Technology Development) Project website: https://ecoerosionviet.wordpress.com/ Research member: Manh-Hung NGUYEN (Toulouse School of …

Read more Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Project name:  VIET FLOOD Time: November 2012 – October 2014 Co-leaders: Manh-Hung NGUYEN (VCREME and TSE)  and Arnaud REYNAUD (VCREME-TSE) DESCRIPTION Vietnam is one of the world’s most disaster-prone countries. Floods have caused extensive damage …

Read more Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)