Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Project name:  VIET FLOOD Time: November 2012 – October 2014 Co-leaders: Manh-Hung NGUYEN (VCREME and TSE)  and Arnaud REYNAUD (VCREME-TSE) DESCRIPTION Vietnam is one of the world’s most disaster-prone countries. Floods have caused extensive damage …

Read more Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

V-Talk số 8: Trò chuyện cùng TS. Chung Trần – Giảng viên cao cấp tại Research School of Economics

TS. Chung Trần là Giảng viên cao cấp tại Research School of Economics, Đại học Quốc Gia Australia. Anh nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Indiana. Quan tâm nghiên cứu chính của …

Read more V-Talk số 8: Trò chuyện cùng TS. Chung Trần – Giảng viên cao cấp tại Research School of Economics

THÔNG BÁO : BÀI GIẢNG MACRO ECONOMIC GROWTH MODELS – GS LÊ VĂN CƯỜNG (HÀ NỘI 17-26/11/2016)

Kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới nghe loạt bài giảng về Kinh tế-Toán : « Macro economic growth models – Những mô …

Read more THÔNG BÁO : BÀI GIẢNG MACRO ECONOMIC GROWTH MODELS – GS LÊ VĂN CƯỜNG (HÀ NỘI 17-26/11/2016)