Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

PROJECT: Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam. Leader: Tran Thi Anh Dao (University of Rouen) …

Read more Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Project:  Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches Time: July 2017 – July 2019 Funding: NAFOSTED (National Foundation for Science and Technology Development) Project website: https://ecoerosionviet.wordpress.com/ Research member: Manh-Hung NGUYEN (Toulouse School of …

Read more Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Project name:  VIET FLOOD Time: November 2012 – October 2014 Co-leaders: Manh-Hung NGUYEN (VCREME and TSE)  and Arnaud REYNAUD (VCREME-TSE) DESCRIPTION Vietnam is one of the world’s most disaster-prone countries. Floods have caused extensive damage …

Read more Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Mở tuyển sinh môn học ứng dụng BASIC R1 (Hà Nội) và BASIC R2 (Sài Gòn)

Mở tuyển sinh môn học ứng dụng BASIC R1 (Hà Nội) và BASIC R2 (Sài Gòn)

LỚP HỌC SỬ DỤNG R CHO NGHIÊN CỨU KINH TẾ LƯỢNG (Applied Econometrics using R) VCREME xin trân trọng thông báo bắt đầu mở đơn đăng ký cho các lớp học kỹ thuật Basic R1 …

Read more Mở tuyển sinh môn học ứng dụng BASIC R1 (Hà Nội) và BASIC R2 (Sài Gòn)

Tuyển sinh K26 (Sài Gòn), K27 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng – 12/2017

Tuyển sinh K26 (Sài Gòn), K27 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng – 12/2017

Tuyển sinh tháng 11/2017, K26 (Sài Gòn), K27 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng Lịch học: K26 …

Read more Tuyển sinh K26 (Sài Gòn), K27 (Hà Nội) Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Ngân hàng – 12/2017