[ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản

GS. Lê Văn Cường ( GĐ khoa học VCREME ) giới thiệu một số mô hình đơn giản để đánh giá tác động của nhân tố năng suất tổng hợp TFP ( Total Factor Productivity), vốn con người lên tăng trưởng.
[embeddoc url=”http://vcreme.edu.vn/wp-content/uploads/2016/09/TFP-Thay-Cuong-1.pdf”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *