Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

PROJECT: Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES) in Xuan Thuy National Park, Nam Dinh province, Vietnam. Leader: Tran Thi Anh Dao (University of Rouen) …

Read more Dự án Mangrove ecosystem services for ensuring local sustainable development: the case study of payments for ecosystem services (PES)

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Project:  Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches Time: July 2017 – July 2019 Funding: NAFOSTED (National Foundation for Science and Technology Development) Project website: https://ecoerosionviet.wordpress.com/ Research member: Manh-Hung NGUYEN (Toulouse School of …

Read more Dự án Impacts of Coastal Erosion in Vietnam: Theoretical Models and Empirical Approaches

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

Project name:  VIET FLOOD Time: November 2012 – October 2014 Co-leaders: Manh-Hung NGUYEN (VCREME and TSE)  and Arnaud REYNAUD (VCREME-TSE) DESCRIPTION Vietnam is one of the world’s most disaster-prone countries. Floods have caused extensive damage …

Read more Assessment of climate change impacts on NgheAn province: mitigation and adaptation (Viet Flood)

[ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản

GS. Lê Văn Cường ( GĐ khoa học VCREME ) giới thiệu một số mô hình đơn giản để đánh giá tác động của nhân tố năng suất tổng hợp TFP ( Total Factor Productivity), …

Read more [ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản