THÔNG BÁO : BÀI GIẢNG MACRO ECONOMIC GROWTH MODELS – GS LÊ VĂN CƯỜNG (HÀ NỘI 17-26/11/2016)

Kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới nghe loạt bài giảng về Kinh tế-Toán : « Macro economic growth models – Những mô hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô » của Giáo sư Lê Văn Cường (Giám đốc khoa học VCREME; Phó Chủ tịch hội Kinh tế công thế giới; Emeritus Research Director at the CNRS; Chair Emeritus, School of Economics Paris; Professor at TIMAS)

Địa điểm: Viện Toán học và khoa học ứng dụng – Institute of Mathematics and Applied Sciences (TIMAS), Trường Đại họcThăng Long, Đường Nghiêm Xuân Yêm, Hanoi.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt;

Phí tham gia: miễn phí

Thời gian và chủ đề các bài giảng:

Lecture 1 : November 17, 14:00-16:00

Consumption, Production, Investment, Demand for labour, Exportation, Importation

Lecture 2 : November 19, 9:00-11:00

One-Period General Equilibrium

Two-Period General Equilibrium

Globalization

Short-term equilibrium/disequilibrium

Lecture 3 : November 24, 14:00-16:00

Some Growth Models : Harrod-Domar, Solow, Frankel, Solow-Krugman Controversy, Fixed Costs-Corruption and Poverty Trap, Newt Technology and Growth, Human Capital and Growth

Lecture 4 : November 26, 9:00-1100

The Ramsey Model with Convex Technology

The Convex-Concave Optimal Growth Model

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *