Chương trình hỗ trợ tài chính Master’s Excellence Grant do Chính phủ Pháp tổ chức cho sinh viên quốc tế theo học M1, M2 tại Pháp.

Chương trình hỗ trợ tài chính Master’s Excellence Grant do Chính phủ Pháp tổ chức cho sinh viên quốc tế theo học M1, M2 tại Pháp.

Chương trình hỗ trợ tài chính Master’s Excellence Grant do Chính phủ Pháp tổ chức cho sinh viên quốc tế theo học M1, M2 tại Pháp

Bộ trưởng Pháp về các vấn đề Châu Âu và đối ngoại (MEAE) và Bộ trưởng về các chương trình giáo dục bậc cao, nghiên cứu và đổi mới của Pháp (MESRI) đã hợp hợp tác xây dựng chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế theo đuổi việc học thạc sĩ trong các lĩnh vực về  hệ thống trái đất, thay đổi khí hậu và tính bền vững tại các cơ sở giáo dục đại học của Pháp.

1. Giới thiệu chương trình

Ba chủ đề nghiên cứu được ưu tiên trong chương trình: hệ thống đất, thay đổi khí hậu và tính bền vững, quá trình chuyển đổi năng lượng. Bắt đầu từ năm 2018 sẽ có khoảng 50 trợ cấp của chương trình thạc sĩ hằng năm.

2. Các điều kiện để xin học bổng

  • Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin hỗ trợ bằng cách đưa vào thư xin nhập học của chương trình thạc sỹ (năm thứ nhất hoặc năm thứ hai) tại một cơ sở giáo dục đại học của Pháp. Sinh viên phải sở hữu hoặc theo đuổi bằng cấp của Pháp hoặc bằng đại học tương đương (bằng cử nhân) , không phải là công dân Pháp và không được cư trú tại Pháp sau ngày 1 tháng 4 năm 2016.
  • Các ứng viên có thể ở bất cứ độ tuổi nào . Họ phải đăng kí vào chương trình thạc sĩ trước ngày 15 tháng 10 năm 2018.
  • Những người nhận tài trợ sẽ được lựa chọn bởi các chuyên gia khoa học của Campus France.

3. Các quyền lợi của học bổng

  • Khoản trợ cấp xuất sắc với số tiền là 1.060 Euro mỗi tháng trong 12 tháng (đối với ứng viên đăng kí vào năm thứ hai) và hơn 24 tháng (đối với những ứng viên đăng kí vào năm thứ nhất).
  • Vé máy bay khứ hồi cũng sẽ được cung cấp, cũng như bảo hiểm y tế và một khoản thanh toán một lần hàng năm là 700 Euro cho các chi phí giáo dục

4. Hạn xét duyệt

  • Tuần 26 tháng 2 năm 2018: Giai đoạn khởi động trước quá trình đăng ký
  • Ngày 12 tháng 3 năm 2018: Thời hạn đăng ký mở
  • Ngày 6 tháng 4 năm 2018 lúc 23:59 CET: Khoảng thời gian đăng ký kết thúc
  • Ngày 18 tháng 6 năm 2018: Các kết quả được công bố
  • Bắt đầu tháng 9 năm 2018: Ứng viên báo cáo cho các tổ chức tham gia

5. Phương thức nộp hồ sơ

Sinh viên quan tâm nên nộp kế hoạch học tập tại https://www.campusfrance.org/en/how-to-apply-for-the-make-our-planet-great-again-programs. Các hồ sơ phải có CV, thư quan tâm, và thư chấp nhận ký vào một chương trình thạc sĩ của Pháp.

Nguồn: https://www.campusfrance.org/en/master-s-excellence-grants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *