Học bổng PhD Đại học Glasgow, UK

 

Chương trình này cung cấp sự huấn luyện nghiêm ngặt về kinh tế học hiện đại và trang bị cho bạn một sự hiểu biết toàn diện về các công cụ nghiên cứu và kỹ thuật, cả lý thuyết và thực nghiệm, được yêu cầu cho việc phân tích các hiện tượng kinh tế. Nó nhằm mục đích tạo ra sinh viên tốt nghiệp được trang bị tốt để theo đuổi sự nghiệp trong giới học viện, chính phủ, ngành hoặc tư vấn.

Học bổng sẽ kéo dài tối đa 5 năm. Khoản tài trợ mỗi năm là điều kiện của sự thành công và sự chấp nhận vào chương trình tiến sĩ và bao gồm:

– Học phí theo tiêu chuẩn nước sở tại hoặc quốc tế

– Học bổng hàng năm tương đương với tỷ lệ RCUK – £14,254 TBC cho năm 2016/17

– Trong 3 năm tiến sĩ, sẽ có một khoản trợ cấp nghiên cứu là 750 bảng Anh một năm.

Link: http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/economics/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *