Scholarship MASTER 2 in Economic Analysis (Master EA)

Scholarship MASTER 2 in Economic Analysis (Master EA)

Chương trình Economic Analysis ở bậc Master 2 là một chương trình liên kết giữa trường Đại học Cergy-Pontoise và Trường kinh tế ESSEC.

Cơ hội học bổng tới €7,000 cho bậc học Master 2 ngành Economic Analysis cho tối thiểu 5 sinh viên xuất sắc nhất. Hạn chót nộp hồ sơ cho chương trình học bổng là 20/04/2019.

Chi tiết xem tại: https://thema.u-cergy.fr/formations/master-2-ea/article/master-2-ea-scolarships?lang=fr

Học viên mong muốn nhận được tư vấn, đánh giá và hỗ trợ hồ sơ có thể gửi hồ sơ tới: vcreme.hanoi@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *