30 Chương trình Học bổng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Strathclyde dành cho sinh viên Quốc tế tại Anh, 2018

30 Chương trình Học bổng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Strathclyde dành cho sinh viên Quốc tế tại Anh, 2018

30 Chương trình học bổng của Trường kinh danh Strathclyde dành cho sinh viên quốc tế tại Anh, 2018

Chương trình Học bổng của Trường kinh doanh Strathclyde dành cho Sinh viên Quốc tế hiện đang chấp nhận  đơn đăng ký cho các chương trình thạc sỹ toàn thời gian.

Trường Kinh doanh Strathclyde (SBS) là một trong bốn khoa thành lập trường Đại học Strathclyde ở Glasgow, Scotland.  Được thành lập năm 1948, trường nằm trên đường Cathedral Street trong khuôn viên John Anderson.

1.Giới thiệu chương trình

 • Bậc học: Thạc sỹ.
 • Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau
  • Khách sạn và Du lịch
  • Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính
  • Khoa học Quản lý, Chiến lược và Tổ chức, Quản lý, Quản lý Nhân sự, Marketing.
 • Số học bổng:  30 suất học bổng.
 • Học bổng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

2.  Các điều kiện để xin học bổng

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để xin học bổng này .
 • Học bổng cũng được dự kiến ​​sẽ tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong quá trình học tập, bao gồm:
  • Theo dõi và đóng góp cho các diễn đàn ứng viên tương lai và trả lời các thông tin liên quan đến khóa học có   liên quan
  • Có vai trò tích cực trong ủy ban xã hội hoặc ủy ban đại diện
  • Tình nguyện như là sự kết nối, tiếp xúc cho sinh viên tương lai
  • Hỗ trợ nhà trường trong việc phát triển và quản lý sự kiện
  • Sau khi hoàn thành khóa học, vẫn giữ liên lạc với hội cựu sinh viên của trường.
 • Yêu cầu về Anh ngữ:  Những người nộp đơn có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng  chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

3. Các quyền lợi của học bổng

 • Học bổng trị giá £ 7000

4. Hạn xét duyệt

 • 01 tháng 5 năm 2018

Tham khảo thêm tạihttps://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/strathclydebusinessschoolscholarships/strathclydebusinessschooldeansexcellenceandmastersscholarships2018/strathclydebusinessschoolmastersscholarshipsforinternationalstudents/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *