Chương trình Học bổng Thạc sỹ EPS Vaclav Havel dành cho sinh viên Quốc tế, năm 2018

Chương trình Học bổng Thạc sỹ EPS Vaclav Havel dành cho sinh viên Quốc tế, năm 2018

Chương trình Học bổng Thạc sỹ EPS Vaclav Havel dành cho sinh viên Quốc tế, năm 2018

Liên minh Châu Âu rất vui mừng thông báo có 22 suất học bổng toàn phần đầy đủ cho các ứng viên từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích của học bổng này là giúp sinh viên tài năng có được trợ cấp để đạt được tương lai mong muốn của họ.

   1.Giới thiệu chương trình

 • Bậc học:  Thạc sĩ.
 • Học bổng được ưu tiên trao cho các lĩnh vực đào tạo sau:
  • Chính trị
  • Lịch sử và văn hoá
  • Nền kinh tế
  • Quan hệ quốc tế
  • Hoạch định chính sách của châu Âu.
 • Số học bổng: tổng cộng 22 suất học bổng
 • Học bổng có thể được thực hiện ở Châu Âu

2.Các điều kiện để xin học bổng

 • Các quốc gia đủ điều kiện:  Những người nộp đơn của tất cả các quốc gia đều được hưởng những học bổng này.
 • Yêu cầu đầu vào: Người nộp đơn phải có bằng tốt nghiệp (bằng tốt nghiệp Cử nhân hoặc Bằng tốt nghiệp THPT).
 • Yêu cầu về tiếng Anh: Các ứng viên phải có chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL, FCE, IELTS hoặc tương tự) tương ứng với C1, TOEFL 95, IELTS 7.0.

3.Các quyền lợi của học bổng

 • Hỗ trợ  toàn bộ 100% học phí và cung cấp cho sinh viên thêm 1000 Euro một tháng để trợ cấp sinh hoạt.

4.Hạn xét duyệt

 •  28 tháng 2 năm 2018

5. Phương thức nộp hồ sơ

 • Phương thức áp dụng là trực tuyến.
 • Bản sao dịch văn bằng tốt nghiệp để cho thấy các chương trình Cử Nhân hoặc Thạc Sĩ đã hoàn thành, hoặc xác nhận những nghiên cứu đang tiến hành trong năm học mà những nghiên cứu đó sẽ hoàn tất.
 • Bản sao văn bằng 2 (bằng tốt nghiệp Cử nhân hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Bản sao hộ chiếu
 • Bằng chứng về nơi cư trú được cấp trong vòng 12 tháng trước thời hạn nộp đơn (ví dụ: ID, bằng lái xe, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được liệt kê trong  trang web của PRADO hoặc giấy chứng nhận từ nơi làm việc, học tập hoặc đào tạo của người sử dụng lao động hoặc cơ quan) .
 • Bảng điểm đã được dịch  và kết quả học tập từ cả hai nghiên cứu trước đó
 • CV
 • Thư xin động lực
 • 2 thư giới thiệu
 • Bản câu hỏi bổ sung đã hoàn thành   

Link học bổng:http://eps.fsv.cuni.cz/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *