Chúc mừng bạn Bích Ngọc K19 đã đạt học bổng toàn phần cho khóa nghiên cứu ngắn hạn tại Ba Lan.

Chúc mừng bạn Bích Ngọc K19 đã đạt học bổng toàn phần cho khóa nghiên cứu ngắn hạn tại Ba Lan.

Chúc mừng bạn Bích Ngọc K19 đã đạt học bổng toàn phần cho khóa nghiên cứu ngắn hạn tại Ba Lan.

Ngọc từng tâm sự sau 7 buổi học Toán: “Cảm thấy không lãng phí và hối tiếc với 5 buổi tối liên tục mỗi tuần, vượt qua biển người để học 3 tiếng ko nghỉ với những con số, những thứ cả tỷ năm nay ko động đến và coi thường nó. Bây giờ mới thấy giá trị và mới biết toán học sinh ra không phải là vô nghĩa!!!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *