Chúc mừng Triệu Việt Cường, K4 VCREME đạt học bổng toàn phần Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

Chúc mừng Triệu Việt Cường, K4 VCREME đạt học bổng toàn phần Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

Chúc mừng Triệu Việt Cường, K4 VCREME đạt học bổng toàn phần Đại học Thanh Hoa, Đài Loan

Bên cạnh các học viên ngành Kinh tế, VCREME cũng đã hỗ trợ giúp các học viên ngành khác đạt được học bổng như Toán, khoa học dữ liệu….

Chúc mừng bạn Triệu Việt Cường – K4 đạt học bổng toàn phần ngành Data Science của National Tsing Hua University (Đại học Thanh Hoa), Đài Loan. Bên cạnh việc chạm đến giấc mơ du học một phần nhờ lá thư giới thiệu của các Giáo sư tại Vcreme, hình ảnh tận tụy với học trò của GS Lê Văn Cường cũng chính là tấm gương để bạn Việt Cường học hỏi và đạt được nhiều kết quả tốt trong sự nghiệp trồng người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *