Gặp gỡ Giáo sư Steven Shwiff – Đại học Texas A&M

Gặp gỡ Giáo sư Steven Shwiff – Đại học Texas A&M

VCREME và Kinh tế 101 và tổ chức buổi nói chuyện với GS. Steven Shwiff – Đại học Texas A&M. GS Steven đã giảng dạy 21 năm tại Texas A&M, Giáo sư thỉnh giảng của China University of Geosciences – Beijing và College of Humanities and Economics.

Ông là Kinh tế trưởng của dự án Economic and Demographic Forecasting, Giám đôc Trung tâm nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Khu vực. GS có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu: Urban and Regional Economics, Invasive Species Economics, Time Series/Forecasting.

GS sẽ chia sẻ nghiên cứu hiện tại về Economic impacts of zoonotic diseases và Tư vấn cho các đề tài nghiên cứu, research proposal.

Buổi nói chuyện còn có sự tham gia của con gái của GS – Tiến sĩ Stephanie Shwiff, người đang thực hiện một số dự án nghiên cứu tại Việt Nam.

Buổi nói chuyện được tổ chức vào 19h30p thứ 5 ngày 28/04/2016.
Địa điểm: Glorybites Chocolate, 9A Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *