Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ – Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính và Data Science –K36-Saigon,K37-HaNoi.


Chương trình Dự bị học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính và Data Science, 03/2020, do Trung tâm VCREME tổ chức nhằm mục đích:

– Trang bị kiến thức và các công cụ nghiên cứu định lượng cần thiết để học viên đủ khả năng bắt kịp với chương trình cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài
– Hỗ trợ học viên tìm trường và thư giới thiệu để tìm học bổng du học tại những trường đại học tốt nhất ở nước ngoài
– Giới thiệu Giáo sư hướng dẫn và hỗ trợ viết đề cương nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh.
– Ngoài ra, các môn học đều sử dụng giáo trình của các trường hàng đầu thế giới và hầu hết được giảng dạy bằng Tiếng Anh giúp học viên làm quen với một môi trường học tập năng động và rèn luyện khả năng ngoại ngữ của mình, giúp các bạn sớm vượt qua rào cản về ngôn ngữ khi theo học tại một trường ở nước ngoài.

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Sinh viên khá – giỏi năm thứ 2 trở đi và các bạn đã tốt nghiệp đại học, cao học khối ngành Kinh tế, Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Xã hội nhân văn,… có mong muốn học tiếp ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính và Data Science.
Giảng viên giảng dạy: 100% giảng viên đều tốt nghiệp PhD ở các trường danh tiếng ở nước ngoài, GV đã và đang giảng dạy ở nước ngoài.

II. NỘI DUNG BẮT BUỘC
Học phần bắt buộc bao gồm 3 môn: Applied Econometrics, Economic Theory, và Research Project.

1. Applied Econometrics
Môn học sẽ giới thiệu các mô hình kinh tế lượng căn bản, các phương pháp ước lượng hiện đại (OLS, Maximum Likelihood, GMM…) cho mô hình hồi qui tuyến tính và phi tuyến. Sau đó, học viên sẽ được thực hành với phần mềm (R/Stata) để phân tích các số liệu có sẵn ở dạng chéo (cross-section) và dạng bảng (panel) nhằm hiểu những vấn đề thực tế trong đời sống kinh tế xã hội.

Thời gian học: Hà Nội từ ngày 17/4 đến 22/4,
Tp Hồ Chí Minh từ ngày 6/4 đến 11/4.
Giảng viên: Michel Simioni (PhD University of Toulouse)

2. Economic Theory (Micro/Macro)
Môn học giải thích quy trình ra quyết định của nhà nước, doanh nghiệp,người tiêu dùng. Học viên sẽ hiểu phương cách họ phản ứng trước những cơ hội và ràng buộc mới và sự tương tác của họ trong thị trường. Khoá học sẽ sử dụng khung lý thuyết để đặt ra những câu hỏi thực tiễn, xây dựng và giải các vấn đề mà chúng ta hay đối mặt hằng ngày.

Thời gian học: Hà Nội từ ngày 5/4 đến 10/4,
Tp Hồ Chí Minh từ ngày 23/3 đến 28/3.
Giảng viên: Le Van Chon (PhD University of Georgia, USA)

3. Research Project (còn gọi là On-the-job Training)

Điều kiện bắt buộc: Học viên phải học môn Econometrics và đã biết phần mềm Stata và R.
Môn học gồm hai phần: Trong phần thứ nhất, học viên sẽ được giới thiệu tổng quát về phương pháp nghiên cứu khoa học. Học viên sẽ được giao 1 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế danh tiếng phù hợp với chủ đề học viên muốn theo học sau này. Giảng viên sẽ giúp học viên hiểu nội dung, phương pháp, và thực hiện lại các bước phân tích số liệu (trong bài báo đó) trong phần mềm Stata hoặc R.

Trong phần thứ hai, học viên và giảng viên sẽ lựa chọn và thực hiện 1 đề tài nghiên cứu với dữ liệu do học viên, giảng viên hoặc Vcreme cung cấp với mục đích ứng dụng những nội dung đã học và viết thành bài working paper có khả năng đăng tạp chí quốc tế. Việc này giúp ‘‘nâng chất’’ CV của học viên để xin học tiếp hoặc hoàn thành luận văn tiến sĩ.

Giảng viên hướng dẫn và một người trong hội đồng khoa học của Vcreme sẽ duyệt bài nghiên cứu này.

Nhóm giảng viên: Luong Tuan Anh (PhD Princeton University), Michel Simioni (PhD University of Toulouse), Mai Huu Minh (PhD University of Paris, Dauphine), Pham Hoang Uyen (PhD New Mexico State University,US), Le Van Chon (PhD University of Georgia), Toan Nguyen (PhD Curtin University).

Thời gian học: Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh từ ngày 1/5.

III. NỘI DUNG TỰ CHỌN MÔN HỌC THỨ 4:
Học viên lựa chọn 1 trong số 3 môn học sau đây là môn học thứ 4. Trường hợp học viên muốn học nhiều hơn 4 môn, vui lòng ghi rõ trong đăng ký.

1. Optimization

Môn học sẽ giới thiệu các công cụ toán học căn bản về giải tích lồi và lý thuyết tối ưu được sử dụng trong lý thuyết kinh tế Vi mô, Vĩ mô, quản trị kinh doanh và kinh tế lượng. Học viên được ứng dụng lý thuyết toán học vào các vấn đề thực tế của kinh tế, xã hội.

Giảng viên: Pham Hoang Uyen (PhD New Mexico State University, USA)
Thời gian học: 25/3 – 04/4

2. Statistics
Môn học giới thiệu việc thu thập, phân tích, và diễn giải dữ liệu. Học viên sẽ hiểu những biểu đồ và thống kê mô tả của các biến định tính và định lượng, các phân phối xác suất của các biến rời rạc và liên tục. Những phân phối này được dùng để thể hiện thực tế hiểu biết chưa đầy đủ và chưa chắc chắn. Ngoài ra, môn học sẽ trình bày những phương pháp chọn mẫu phổ biến và phân phối mẫu của các ước tính từ mẫu.
Giảng viên: Pham Hoang Uyen (PhD New Mexico State University, USA)

3. Phần mềm Stata/R:
Môn học giới thiệu hai trong những phần mềm phổ biến nhất hiện nay. Học viên sẽ học cách nhập hoặc đọc dữ liệu từ phần mềm khác; làm sạch, xử lý và phân tích dữ liệu theo những nội dung trong môn học Statistics và Econometrics.
Giảng viên: Mai Huu Minh (PhD University of Paris, Dauphine)
Học phí: 4 triệu/môn

III. CÁC LỢI ÍCH MANG LẠI
1. Được cấp bảng điểm khi hoàn thành các môn học được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
2. Những học viên có kết quả học tập tốt sẽ được các giảng viên của VCREME giúp đỡ tìm trường, học bổng, viết thư giới thiệu và hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu để nộp hồ sơ xin học bổng ở nước ngoài, hoặc viết thư giới thiệu với các cơ quan, công ty mà học viên muốn dự tuyển.
3. Các giảng viên của VCREME sẽ ưu tiên nhận hướng dẫn hoặc giới thiệu giáo viên hướng dẫn cho các học viên làm luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.
4. Nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục, chia sẻ kinh nghiệm từ những học viên của VCREME đang học ở nước ngoài. Các học viên sẽ được học và tư vấn online trực tuyến qua video-conference với network giảng viên ở nước ngoài của VCREME.

V. HỒ SƠ:
Thời gian nhận hồ sơ đến hết 15/3/2020
Vui lòng đăng ký theo link:

https://forms.gle/4ausAge91mMSLYVU9

Trong vòng 24h trung tâm sẽ kiểm tra, thông báo kết quả.

Hotline: 0338653883

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *