Học bổng dự án tiến sĩ quỹ ENG Chair

Quỹ mới được thành lập về Kinh tế học Khí tự nhiên (Economics in Natural Gases – ENG Chair), dẫn đầu bởi Mines ParisTech-PSL, Trường IFP, Trường Kinh tế Toulouse và Đại học Paris Dauphine-PSL, đưa ra bốn học bổng nghiên cứu về thị trường khí đốt, bắt đầu trong khoá học 2016-17.

Các sinh viên tương lai phải đưa ra lựa chọn của mình đối với các đề tài nghiên cứu được đề xuất trong tài liệu này, gửi CV và một bức thư động lực ngắn cho Giáo sư Anna Creti (anna.creti@dauphine.fr), Giám đốc Khoa học của Quỹ trước ngày 15 tháng 6 năm 2016. Xin cho biết trong thư gửi đề tài “PhD ENG Chair”.

Lưu ý rằng khoá đào tạo tiến sĩ này có thể diễn ra tại bất kỳ cơ sở giáo dục nào đã đề cập ở trên cũng như ở các trung tâm nghiên cứu Pháp khác theo thoả thuận.

Xin lưu ý rằng nói tiếng Pháp là không bắt buộc.

Thay mặt Giáo sư Anna Creti LeDA-CGEMP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *