THÔNG BÁO : BÀI GIẢNG MACRO ECONOMIC GROWTH MODELS – GS LÊ VĂN CƯỜNG (HÀ NỘI 17-26/11/2016)

Kính mời các nhà khoa học, nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới nghe loạt bài giảng về Kinh tế-Toán : « Macro economic growth models – Những mô …

Read more THÔNG BÁO : BÀI GIẢNG MACRO ECONOMIC GROWTH MODELS – GS LÊ VĂN CƯỜNG (HÀ NỘI 17-26/11/2016)

Những trường Đại học tốt nhất tại Pháp theo các tiêu chí công việc và thu nhập sau khi tốt nghiệp

Những trường Đại học tốt nhất tại Pháp theo các tiêu chí công việc và thu nhập sau khi tốt nghiệp Bảng xếp hạng – Trang Capital.fr đã tiến hành phân tích dựa trên các …

Read more Những trường Đại học tốt nhất tại Pháp theo các tiêu chí công việc và thu nhập sau khi tốt nghiệp

[ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản

GS. Lê Văn Cường ( GĐ khoa học VCREME ) giới thiệu một số mô hình đơn giản để đánh giá tác động của nhân tố năng suất tổng hợp TFP ( Total Factor Productivity), …

Read more [ GS. Lê Văn Cường ] Năng Suất Tổng Hợp (TFP), Vốn con người và Phát triển Kinh tế: Một số mô hình cơ bản