2 Trường Hợp Không Được Hưởng Bảo Hiểm Thai Sản Cần Tránh

Không phải người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nào cũng được hưởng chế độ thai sản. Sau đây là 2 trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản cần tránh mà mọi người nên biết.

Trường hợp nào không được hưởng bảo hiểm thai sản?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(1) Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chế độ thai sản chỉ áp dụng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ bao gồm 2 chế độ: hưu trí và tử tuất.

Vì vậy, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

Trong dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất giải quyết chế độ thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Dự thảo nêu rõ lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp thai sản là 3 triệu đồng/đứa con sinh ra. Số tiền này được trả một lần cho người lao động.

Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội lấy ý kiến chứ chưa phải là quy định chính thức. Vì vậy, vẫn cần thời gian để xem liệu quy định này có được áp dụng hay không.

(2) Người tham gia BHXH bắt buộc nhưng không đủ thời gian đóng.

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu không đáp ứng điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm.

Cụ thể bao gồm các nhân viên sau:

– Lao động nữ sinh con và đang tham gia hoặc đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không tích lũy từ 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ thai sản theo chỉ định của bác sĩ nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 12 tháng.

– Lao động nữ mang thai đã phải nghỉ thai sản theo chỉ định của bác sĩ và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 12 tháng trở lên nhưng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, 3 tháng chưa tích lũy bảo hiểm xã hội trở lên.

– Người mang thai hộ là nữ và người mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

– Người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi nhận con nuôi.

Trường hợp nào được hưởng thai sản ngay từ khi mới đóng?

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, chỉ có điều kiện đóng bảo hiểm áp dụng đối với một số chế độ thai sản. Như vậy, dù bạn mới tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng những trường hợp sau vẫn được hưởng chế độ thai sản:

(1) Người lao động đi khám thai.

Theo Điều 32 Luật Bảo hiểm xã hội, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai và hưởng chế độ thai sản 5 lần, 1 ngày 1 lần. Trường hợp bạn ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc mang thai mắc bệnh lý hoặc thai kỳ bất thường thì được nghỉ 02 ngày/lần.

(2) NLĐ sảy thai, sảy thai, thai chết lưu hoặc sảy thai bệnh lý.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo hiểm xã hội, tùy theo tuổi thai, người lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản như sau:

– Nghỉ 10 ngày nếu thai nhi dưới 5 tuần tuổi.

– Nghỉ 20 ngày nếu thai nhi được 5 – 13 tuần tuổi.

– Nghỉ 40 ngày nếu thai nhi từ 13 – 25 tuần tuổi.

– Nghỉ 50 ngày nếu thai nhi từ 25 tuần tuổi trở lên.

(3) Người lao động sử dụng biện pháp tránh thai.

Theo Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian dài nhất sau đây:

– Lao động nữ đặt vòng tránh thai: nghỉ 07 ngày.

– Công nhân đang khử trùng: nghỉ 15 ngày.

Trên đây là những trường hợp không được hưởng bảo hiểm thai sản .

Bài viết liên quan