Bảo Hiểm Xã Hội Là Gì? Phân Loại Và Vai Trò Của Bảo Hiểm Xã Hội

Bảo hiểm xã hội không phải là thuật ngữ xa lạ với mọi người nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và đầy đủ về nó. Vậy bảo hiểm xã hội là gì? Hãy cùng tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bảo hiểm xã hội trong bài viết dưới đây.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện nay, các nội dung liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bồi thường một phần thu nhập của người lao động khi bị mất hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tàn tật cuối tuổi lao động hoặc tử vong trên cơ sở đóng vào quỹ. bảo hiểm xã hội.

Hệ thống bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức và bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm đời sống cho người tham gia.

Có những loại bảo hiểm xã hội nào?

Theo Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bảo hiểm xã hội bao gồm hai loại: bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện . Các loại bảo hiểm được hiểu như sau:

  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc là hình thức bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
  • Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Đúng như tên gọi của từng loại, nếu thuộc đối tượng theo quy định của pháp luật thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Về bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động có thể lựa chọn tham gia hoặc không.

Chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm những gì?

Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 liệt kê cụ thể các chế độ thuộc phạm vi trách nhiệm của bảo hiểm xã hội, bao gồm:

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Nghỉ hưu;

đ) Cái chết.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau:

a) Nghỉ hưu;

b) Cái chết.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ nhận được các quyền lợi tương ứng từ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Mức đóng bảo hiểm xã hội khi tham gia là bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành, tùy theo loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động tham gia sẽ có mức đóng khác nhau. Đặc biệt:

* Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng bảo hiểm xã hội theo mức cụ thể được tính trên cơ sở tiền lương của người lao động làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội:

– Lao động Việt Nam:

Nhà tuyển dụng Người lao động
Bảo hiểm xã hội giao diện người dùng Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội giao diện người dùng Bảo hiểm y tế
Trợ cấp hưu trí-tử vong Bệnh thai sản Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (*) Trợ cấp hưu trí-tử vong Bệnh thai sản Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
14% 3% 0,5% Đầu tiên % 3% số 8% Đầu tiên % 1,5%
21,5% 10,5%
Tổng cộng 32%

– Nhân sự nước ngoài:

Nhà tuyển dụng Người lao động
Bảo hiểm xã hội giao diện người dùng Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội giao diện người dùng Bảo hiểm y tế
Trợ cấp hưu trí-tử vong Bệnh thai sản Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (*) Trợ cấp hưu trí-tử vong Bệnh thai sản Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
3% 0,5% 3% 1,5%
6,5% 1,5%
Tổng cộng 8%

(*) Trường hợp doanh nghiệp đề nghị đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn và được Bộ Lao động – Chiến tranh độc lập và Xã hội chấp thuận thì chỉ cần đóng 0,3%.

Xem thêm: Chi tiết về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế mới nhất

* Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện được lựa chọn thu nhập của bản thân làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Hàng tháng người lao động sẽ phải đóng bảo hiểm với mức như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện/tháng = 22% x Mức thu nhập được chọn đóng bảo hiểm xã hội Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội (**)

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm những gì?

* Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bao gồm:

+ Lương theo cấp bậc, cấp bậc, quân hàm.

+ Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên nghề nghiệp (nếu có).

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động theo thủ tục trả lương do người sử dụng lao động xác định bao gồm:

+ Tiền lương.

+ Phụ cấp lương.

+ Các khoản bổ sung khác theo quy định.

Trong đó, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội = 20 x lương cơ bản = 29,8 triệu đồng

Thực hiện theo: Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

* Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Người lao động có thể lựa chọn mức thu nhập của mình để đóng bảo hiểm xã hội nhưng có những hạn chế về mức tối thiểu và tối đa như sau:

– Mức thu nhập tối thiểu = chuẩn nghèo khu vực nông thôn = 700.000 đồng.

– Mức thu nhập tối đa = 20 x Mức lương cơ bản = 29,8 triệu đồng.

Thực hiện theo: Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội là gì?

* Bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ được thực hiện thông qua người sử dụng lao động. Theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tiêu dùng sẽ đóng bảo hiểm theo các cách sau:

– Đóng hàng tháng.

– Thanh toán theo sản phẩm hoặc số tiền: Thanh toán hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng một lần.

* Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

Người lao động có thể lựa chọn một trong các phương thức tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/ND-CP:

a) Trả hàng tháng;

b) Thanh toán 3 tháng một lần;

c) Thanh toán 6 tháng một lần;

d) Thanh toán 12 tháng một lần;

d) Đóng một lần cho nhiều năm tiếp theo nhưng không quá 5 năm một lần;

e) Đóng một lần cho những năm còn lại đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) được đóng 20 năm năm để được hưởng lương hưu.

Bảo hiểm xã hội là gì? Cần biết gì khi tham gia?

Tham gia bảo hiểm xã hội có lợi ích gì?

Mọi quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể tại Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm:

1. Tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

2. Tiếp nhận và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.

3. Nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời bằng một trong các hình thức sau:

a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;

b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

c) Thông qua người sử dụng lao động.

4. Được hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau:

a) Đang hưởng lương hưu;

b) Trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận con nuôi;

c) Nghỉ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế công bố.

5. Được chủ động khám để đánh giá mức độ suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và được giữ nguyên thời gian đóng bảo hiểm xã hội; Phí giám định y tế sẽ được thanh toán nếu bạn đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội.

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

7. Định kỳ 6 tháng, người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội; Hàng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

8. Khiếu nại, từ chối, khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Với những thông tin trên, chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về khái niệm bảo hiểm xã hội và những thông tin liên quan khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Bài viết liên quan