Lợi Nhuận Trước Thuế Là Gì? Ý Nghĩa Của Lợi Nhuận Trước Thuế

Lợi nhuận trước thuế là một trong những tiêu chí để đánh giá một công ty và được ghi nhận trong báo cáo tài chính định kỳ của công ty. Hãy cùng tìm hiểu lợi nhuận trước thuế là gì trong bài viết dưới đây.

Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế là gì?

Lợi nhuận trước thuế còn được gọi là lợi nhuận kế toán trước thuế, tên tiếng Anh là Earning Before Tax (EBT). Lợi nhuận kế toán trước thuế bao gồm toàn bộ lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác phát sinh. Hay còn gọi là lợi nhuận công ty tạo ra trong kỳ.

Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế

Công thức tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế được tính bằng tổng doanh thu trừ tổng chi phí. Công thức tính lợi nhuận trước thuế là: Lợi nhuận trước thuế = Tổng thu nhập – tổng chi phí cố định – tổng chi phí phát sinh

Trong đó:

 • Tổng thu nhập: là toàn bộ thu nhập từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, không bao gồm các khoản khấu trừ. Thể hiện trên hóa đơn bán hàng và biên lai bán hàng.
 • Tổng chi phí cố định: bao gồm các chi phí cố định của công ty như chi phí đầu tư, chi phí thuê nhân viên, chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, chi phí sản xuất…
 • Tổng chi phí phát sinh: những chi phí ngoại vi không nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế

 • Nó là chỉ số kinh doanh quan trọng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy , lợi nhuận trước thuế là chỉ tiêu giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tránh những sự kiện không đáng có trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Lợi nhuận trước thuế là lợi nhuận thực tế của công ty sau khi trừ các chi phí và lãi, thu được từ hoạt động kinh doanh của công ty. Dựa vào kết quả này, nhà đầu tư có thể quyết định có nên đầu tư hay không.
 • Lợi nhuận trước thuế còn cung cấp thông tin quan trọng để các nhà phân tích đầu tư đánh giá chính xác việc tạo tín dụng và tránh những sai sót không đáng có.

Ý nghĩa của lợi nhuận trước thuế

Ý nghĩa lợi nhuận trước thuế đối với chủ doanh nghiệp

 • Chủ doanh nghiệp có thể phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên chỉ tiêu này
 • So sánh doanh thu của công ty và đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Có khả năng xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục tình hình sản xuất và hoạt động thương mại của công ty. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty theo hướng phát triển hơn.
 • Chủ doanh nghiệp có thể tránh được những rắc rối không mong muốn khi quyết toán thuế và kêu gọi đầu tư bên ngoài.

Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế

Ý nghĩa lợi nhuận trước thuế đối với nhà đầu tư

 • Thước đo chính xác về khả năng sinh lời của một công ty, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hoạt động cốt lõi tạo ra lợi nhuận của công ty mà không tính đến thuế và lãi.
 • Giúp nhà đầu tư so sánh nghĩa vụ thuế và chi phí nợ giữa các công ty.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi lợi nhuận trước thuế là gì và cách tính lợi nhuận trước thuế. Chúng tôi biết rằng lợi nhuận trước thuế được coi là chỉ số quan trọng giúp chủ doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về tình hình nội bộ liên quan đến hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ của công ty.

Bài viết liên quan