Thông Tin Lời Tuyên Thệ Của Đảng Viên Mới Nhất Hiện Nay

Người được kết nạp phải đọc lời tuyên thệ của Đảng viên mới trong lễ kết nạp sau khi đã đủ điều kiện kết nạp. Dưới đây là chi tiết về mẫu đơn này và một số lưu ý quan trọng không thể bỏ qua.

Lời tuyên thệ của Đảng viên mới nhất

Lời thệ của các đảng viên mới

(Đảng viên đứng đối diện với cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Tôi tên: …………………sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay tôi rất vinh dự được gia nhập hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ Đảng, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành đầy đủ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quyết định, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tuyệt đối chấp hành sự phân công và hội họp của Đảng.

2. Học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực lao động, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, liên tục có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Tuân thủ quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những việc đảng viên không được làm.

3. Gần gũi với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của nhân dân; Tham gia tích cực vào công việc tập thể, công tác xã hội tại nơi làm việc và ở nhà; Tuyên truyền, động viên gia đình và người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách, tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết trong Đảng; tự phê bình và phê bình không ngừng, trung thực với Đảng; công tác phát triển đảng viên; Hoạt động đảng và nộp đảng phí theo quy định.

* Khi kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, Đảng viên mới được chấp nhận giơ nắm tay phải và hô to “lời thề”; Khi kết thúc 4 lời thề, hãy giơ nắm tay phải lên và hét “Tôi thề” 3 lần.

Đọc lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên mới cần chuẩn bị gì?

Để đọc lời tuyên thệ của đảng viên , cũng như chuẩn bị mẫu tuyên thệ cho đảng viên mới, đảng viên mới cũng cần chuẩn bị tác phong, cử chỉ, ngôn ngữ khi đọc lời tuyên thệ trong lễ bế mạc.

Dưới đây là một số lưu ý khi đọc lời tuyên thệ kết nạp Đảng viên mới:

– Trang phục: Ăn mặc gọn gàng, lịch sự… tạo sự trang trọng cần thiết cho buổi lễ.

– Tư thế đứng: Đứng thẳng, cao thể hiện sự nghiêm túc của Đảng viên mới trong buổi lễ. Trong đó, tay trái buông lỏng, duỗi thẳng bằng chỉ quần, tay phải nắm chặt, tay phải giơ cao thể hiện quyết tâm, giữ lời thề với Đảng và nhân dân.

– Tư thế đứng: Hướng mặt về quốc kỳ, cờ Đảng và sử dụng chân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Giọng đọc: To, rõ ràng, nội dung lời thề bao gồm: Thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh…); Lời thề phải được đọc rõ ràng, to, rõ ràng, trôi chảy, dứt khoát và tự tin.

– Nghiêm cấm: Đảng viên cười nhạo khi đọc lời thề, thái độ không nghiêm túc, cười đùa, mất tập trung.

Đặc biệt, đảng viên mới được cầm giấy đọc lời tuyên thệ của đảng viên nhưng vẫn phải đảm bảo mạch lạc, trôi chảy. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên ghi nhớ và không vấp ngã khi đọc. Không đọc sai, đọc sai hoặc làm gián đoạn nội dung.

Trên đây là mẫu lời tuyên thệ mới nhất của Đảng viên . Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp.

Bài viết liên quan