Người Bao Nhiêu Tuổi Phải Chịu Trách Nhiệm Hình Sự Về Mọi Tội Phạm?

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một vấn đề quan trọng làm căn cứ để ấn định mức phạt tiền. Vậy, người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là gì?

Đầu tiên cần phải hiểu trách nhiệm hình sự là gì. Dưới góc độ pháp luật, trách nhiệm hình sự có thể được hiểu là một loại trách nhiệm pháp lý, hậu quả pháp lý của việc phạm tội được thể hiện theo nghĩa người thực hiện tội phạm phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước.

Đặc biệt, để xác định trách nhiệm hình sự của một người khi phạm một tội cụ thể, cần xem xét độ tuổi của người này có phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đó hay không.

Vì vậy, có thể hiểu độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là độ tuổi mà người phạm tội sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015.

Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm?

Về vấn đề này, Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 đã nêu rõ:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội mà Bộ luật này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng hoặc tội rất nghiêm trọng quy định tại các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171. , 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”

Vì vậy, theo quy định trên, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội danh, trừ những tội mà Bộ luật Hình sự 2015 có quy định khác.

Chẳng hạn, tại các Điều 145, 146 và 147 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định đối với các tội sau đây, đối tượng phải đủ 18 tuổi chứ không phải 16 tuổi:

– Tội quan hệ tình dục hoặc thực hiện hành vi tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145);

– Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146);

– Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147).

Người từ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng hoặc tội rất nghiêm trọng quy định tại một trong các điều sau đây:

 • Tội giết người (Điều 123)
 • Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 134)
 • Tội hiếp dâm (Điều 141)
 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142)
 • Tội hiếp dâm (Điều 143)
 • Tội hiếp dâm người từ 13 đến dưới 16 tuổi (Điều 144)
 • Tội mua bán người (Điều 150)
 • Tội mua bán người dưới 16 tuổi (Điều 151)
 • Tội trộm cắp (Điều 168)
 • Tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản (Điều 169)
 • Tội chiếm đoạt tài sản (Điều 170)
 • Tội trộm cắp tài sản (Điều 171)
 • Tội trộm cắp (Điều 173)
 • Tội cố ý hủy hoại, làm hư hỏng tài sản (Điều 178)…

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi: Người bao nhiêu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? Mọi vấn đề liên quan chưa rõ, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ và giải đáp cụ thể.

Bài viết liên quan