Quốc Gia Là Gì? Quyền Và Nghĩa Vụ Của Một Quốc Gia

Trên thế giới có 204 quốc gia. Vậy quốc gia là gì? Các nước có thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế như thế nào? Hãy theo dõi thông tin này trong bài viết dưới đây.

Quốc gia là gì?

Quốc gia là một thực thể mang đặc điểm của một lãnh thổ có chủ quyền, người dân sinh sống trên lãnh thổ có chung quan điểm về lịch sử hình thành và lựa chọn chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với cộng đồng dân cư trên lãnh thổ.

Dân tộc cơ bản là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành luật pháp và cộng đồng quốc tế, được tham gia quan hệ pháp luật quốc tế, được hưởng mọi quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là một quốc gia độc lập được công nhận.

Một đất nước là gì? Chủ quyền cơ bản của mỗi quốc gia là gì?

Điều kiện công nhận một quốc gia trong luật pháp quốc tế

Lãnh thổ

Về mặt địa lý, lãnh thổ là yếu tố rất quan trọng trong việc xác định một quốc gia là gì và nó được thể hiện như thế nào trên bản đồ thế giới. Lãnh thổ bao gồm đất liền, vùng trời, vùng nước và các khu vực dưới lòng đất do cơ quan chính phủ của nước đó quản lý.

Về mặt pháp lý, phạm vi lãnh thổ quốc gia được xác định bởi giới hạn lãnh thổ gọi là biên giới quốc gia và có quyền bất khả xâm phạm tuyệt đối. Biên giới quốc gia được xác định theo điều ước quốc tế mà các nước thành viên ký kết hoặc theo pháp luật quốc gia.

Một đất nước là gì? Chủ quyền cơ bản của mỗi quốc gia là gì?

Dân cư

Một đất nước không có ý nghĩa nếu không có dân số ổn định. Dân số của một quốc gia là tổng thể tất cả các cá nhân bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi một chính phủ chung, có các quyền, nghĩa vụ đối với đất nước và có chung nguồn gốc lịch sử, truyền thống văn hóa gắn liền với lãnh thổ nơi họ sinh sống và có truyền thống văn hóa. gắn bó lâu dài.

Mỗi quốc gia có dân số riêng và góp phần tạo nên sự đa dạng về chủng tộc và văn hóa trên Trái đất. Yếu tố con người là tiền đề chủ yếu cho sự hình thành và phát triển của bộ máy chính quyền quốc gia.

Chính phủ

Điều gì tạo nên sự tồn tại vững chắc của một quốc gia ? Chính bộ máy chính phủ có quyền thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý, điều hành trật tự xã hội trong một quốc gia độc lập, không bị nước khác thống trị, kiểm soát.

Điều 94 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định:

 • Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (viết tắt: Chính phủ Việt Nam) là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.
 • Hơn nữa, tầm quan trọng của bộ máy chính phủ quốc gia được thể hiện ở vai trò là đại diện của quốc gia trong chính sách đối ngoại, có khả năng thiết lập các mối quan hệ cũng như thực hiện các nghĩa vụ và quyền theo luật pháp quốc tế.

Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương hiện nay

Khả năng tham gia quan hệ quốc tế của một quốc gia

Khi có đầy đủ các yếu tố cần thiết để hình thành và phát triển, một quốc gia sẽ có thể tham gia với tư cách là chủ thể quốc tế cơ bản, là thành viên của cộng đồng toàn cầu gồm các quốc gia và tổ chức quốc tế, cùng nhau hợp tác để giải quyết xung đột hoặc các vấn đề chung. và nhất trí về những mục tiêu chung của con người.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của một quốc gia như thế nào?

Nếu mọi công dân đều có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật của quốc gia đó thì các quốc gia cũng sẽ có trách nhiệm tương tự theo luật pháp quốc tế, bao gồm:

Quyền cơ bản của quốc gia

 • Quyền bình đẳng trong các vấn đề chủ quyền và quyền lợi.
 • Quyền tự vệ cá nhân hoặc tự vệ tập thể.
 • Quyền được sống trong hòa bình và độc lập.
 • Quyền bất khả xâm phạm đối với lãnh thổ.
 • Quyền tham gia xây dựng các tiêu chuẩn pháp lý quốc tế.
 • Quyền trở thành thành viên của một tổ chức quốc tế phổ quát.

Nghĩa vụ cốt lõi của quốc gia

 • Tôn trọng chủ quyền của các quốc gia.
 • Tôn trọng quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia khác.
 • Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực.
 • Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
 • Hợp tác hữu nghị với các nước khác để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
 • Tôn trọng nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế.
 • Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
 • Tôn trọng các tiêu chuẩn Jus cogens và các cam kết quốc tế.

Thông qua các quyền và nghĩa vụ nêu trên, chủ quyền quốc gia trước hết được nhắc đến như một điều kiện tiên quyết để có được nền độc lập sâu sắc của dân tộc. Khái niệm chủ quyền quốc gia sẽ còn khá xa lạ với nhiều bạn đọc. Phần dưới đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về định nghĩa này.

Chủ quyền cơ bản của mỗi quốc gia là gì?

Chủ quyền quốc gia được hiểu ngắn gọn là quyền kiểm soát lãnh thổ của một quốc gia, quyền tự quyết và bất khả xâm phạm trước các thế lực chính trị, văn hóa, xã hội bên ngoài…

Đặc biệt, đối với một dân tộc có lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm lâu đời như Việt Nam, độc lập, tự chủ là bước đi quan trọng để khẳng định dân tộc trên trường quốc tế, phát huy vị thế và bảo đảm lợi ích của mình. Hợp tác và phát triển với các nước. cơ sở tôn trọng các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế.

Độc lập tuyệt đối và toàn vẹn lãnh thổ là huyết mạch của một dân tộc có thời đại. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị căn bản của “huyết mạch” này đòi hỏi nhận thức sâu sắc của mỗi người dân đất nước mình đang sinh sống.

Một đất nước là gì? Chủ quyền cơ bản của mỗi quốc gia là gì?

Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về khái niệm quốc gia là gì, sự hình thành quốc gia và nêu rõ tầm quan trọng của chủ quyền quốc gia đối với mỗi người dân.

Bài viết liên quan