Tài Sản Là Gì? Đặc Điểm Và Các Quy Định Về Tài Sản

Tài sản có vai trò quan trọng trong việc duy trì cuộc sống và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế của xã hội. Tài sản luôn là dấu hiệu của sự văn minh xã hội. Vậy tài sản là gì? Bộ luật dân sự có bao nhiêu loại tài sản? Hãy tham khảo bài viết này.

Tài sản là gì?

Hiểu dưới góc độ xã hội, tài sản là những điều kiện vật chất được con người tạo ra và sử dụng để duy trì và phát triển cuộc sống. Tài sản còn là nguồn lực có giá trị kinh tế, được cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát, có giá trị bằng tiền và mang lại lợi ích cho tương lai.

Trong một công ty hoặc cơ quan, tài sản trên bảng cân đối kế toán phản ánh giá trị của công ty hoặc mang lại lợi ích cho hoạt động của công ty. Một tài sản, dù là thiết bị sản xuất hay phát minh của chính bạn, đều có thể tạo ra dòng tiền, giảm chi phí hoặc tăng doanh thu.

Tài sản là gì? Tài sản gồm những gì theo Bộ luật Dân sự?

Đặc điểm của tài sản

Tài sản là đồ vật, vật chất mà con người có thể sở hữu. Nếu tài sản là những vật mà con người có thể nắm giữ và sở hữu thông qua các giác quan tiếp xúc thì chúng được gọi là vật hữu hình. Nếu tài sản là vô hình thì con người phải sử dụng các biện pháp để quản lý, kiểm soát chúng.

Tài sản phải mang lại cho con người những lợi ích nhất định, có giá trị và đáng giá tiền. Phải phân biệt hai yếu tố: giá trị và giá trị tiền tệ của tài sản. Hàng hóa có giá trị là hàng hóa có ý nghĩa tinh thần hoặc giá trị sử dụng cụ thể đối với từng đối tượng khác nhau.

Không phải tất cả tài sản có giá trị đều có giá trị bằng tiền. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu người đó làm hư hỏng tài sản có giá trị thì chủ sở hữu vẫn có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường và Tòa án phải thụ lý vụ việc để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu.

Việc xác định mức bồi thường đòi hỏi phải định giá những tài sản không có giá trị bằng tiền. Đây là vấn đề rất phức tạp đối với Tòa án khi tài sản không phải là hàng hóa có giá thị trường.

Quy định về tài sản theo Bộ luật Dân sự

Theo cách hiểu chung về tài sản là gì, chúng tôi muốn nói đến tài sản hữu hình, tài sản vô hình, tài sản có giá trị và tài sản có thể chuyển đổi thành tiền. Ở phần này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các loại tài sản trong Bộ luật Dân sự tại điều 105:

Tài sản là vật

Vật thể là một phần của thế giới vật chất và sự tồn tại khách quan mà con người có thể cảm nhận được bằng các giác quan của mình.

Dưới góc độ pháp luật, một vật chỉ được thừa nhận khi nó trở thành đối tượng của quan hệ pháp luật. Tức là vật thể có thể được con người điều khiển và đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của con người.

Tuy nhiên, không phải mọi vật thể tồn tại khách quan trong thế giới vật chất đều có thể duy trì được quan hệ pháp luật. Trong việc dân sự phải có các điều kiện:

 • Các đối tượng phải là một phần của thế giới vật chất.
 • Mọi người có thể sở hữu nó và mang lại lợi ích cho chủ đề.
 • Đối tượng này có thể tồn tại hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai.

Căn cứ vào mối quan hệ và sự phụ thuộc về công dụng của các đồ vật với nhau, đồ vật được phân thành hai nhóm:

 • Đối tượng chính là đối tượng độc lập, có thể khai thác theo đặc điểm của nó (máy móc, sản phẩm điện tử, v.v.).
 • Đối tượng phụ là thành phần phục vụ trực tiếp cho đối tượng chính bằng cách khai thác công dụng của đối tượng chính nhưng có thể tách rời khỏi đối tượng chính (thiết bị dùng để điều khiển máy móc, điều khiển các sản phẩm điện tử,…).

Ngoài ra, khi chia vật thành vật nhỏ, Bộ luật Dân sự căn cứ vào việc xác định giá trị sử dụng của vật để chia thành hai loại:

 • Những vật khi phân chia vẫn giữ nguyên tính chất, công dụng ban đầu là vật chia được.
 • Những vật khi được phân chia sẽ thấy tính chất và công dụng ban đầu của chúng được sửa đổi là không thể phân chia được.

Tùy theo tính chất và giá trị của tài sản sau khi sử dụng, vật phẩm được chia thành hai loại: vật phẩm không tiêu hao và vật phẩm tiêu hao. Căn cứ vào dấu hiệu phân biệt của đồ vật, đồ vật được phân thành đồ vật cùng loại, đồ vật cụ thể. Các đối tượng cũng được chia thành các đối tượng không đồng bộ và các đối tượng đồng bộ.

Tài sản là gì? Tài sản gồm những gì theo Bộ luật Dân sự?

Tài sản là tiền

Theo kinh tế chính trị, tiền là vật ngang giá chung và được dùng làm phương tiện đo lường giá trị của các tài sản khác. Một tài sản được coi là tiền khi nó có giá trị thực trong lưu thông.

Tiền là phương tiện dùng làm tiêu chuẩn để so sánh giá trị của hàng hóa, dịch vụ với nhau và có chức năng thanh toán, trao đổi và dự trữ. Về mặt pháp lý, tiền có thể được hiểu là ngoại tệ hoặc tiền quốc gia. Để trở thành tài sản, tiền phải có những đặc điểm sau:

 • Giá trị của tiền được xác định theo mệnh giá của nó;
 • Tiền được dùng làm phương tiện thanh toán, trao đổi hàng hóa;
 • Tiền được dùng làm phương tiện tính toán giá trị;
 • Tiền được dùng làm phương tiện tích lũy giá trị;
Tài sản là gì? Tài sản gồm những gì theo Bộ luật Dân sự?

Tài sản là giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá là giấy tờ có giá trị bằng tiền và là loại tài sản phổ biến trong các sàn giao dịch dân sự hiện nay. Giấy tờ có giá bao gồm nhiều hình thức như séc, trái phiếu, cổ phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu…

Các tài liệu có giá trị đều có thời hạn, có thể đưa ra các yêu cầu và tính toán rủi ro. Một tờ giấy có giá trị phải thể hiện những nội dung sau:

 • Tài liệu có giá trị phải xác nhận quyền tài sản của một chủ thể cụ thể;
 • Trên giấy tờ có giá, giá trị có thể được thể hiện bằng tiền;
 • Trong các giao dịch dân sự như mua bán, cầm cố, chiết khấu, thế chấp, quyền sở hữu có thể được chuyển giao cho chủ thể khác.

Ngoài ra, các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy đăng ký xe,… không phải là tài liệu có giá trị. Những loại tài liệu này chỉ có thể thuộc về người có tên xuất hiện trên tài liệu.

Tài sản là gì? Tài sản gồm những gì theo Bộ luật Dân sự?

Quyền sở hữu là quyền tài sản

Quyền là một khái niệm khoa học pháp lý dùng để chỉ những việc mà cá nhân, tổ chức được phép làm mà không bị ai ngăn cản và được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Quyền tài sản là quyền của chủ thể được pháp luật cho phép thực hiện mọi tác dụng đối với tài sản của mình và yêu cầu người khác thực hiện nghĩa vụ mang lại lợi ích vật chất cho mình. Theo định nghĩa này, tài sản cũng là một loại tài sản.

Tài sản là một phần rất quan trọng trong đời sống và kinh tế của mỗi người. Vì vậy, bài viết này đã cung cấp những kiến thức cơ bản về tài sản là gì, quy định các loại tài sản. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả để đảm bảo thành công và phát triển bền vững trong cuộc sống.

Bài viết liên quan