Thanh Niên Là Gì? Vai trò, Quyền Và Nghĩa Vụ Của Thanh Niên

“Thanh niên là trụ cột của đất nước, là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta không cần thanh niên, lấy được thanh niên không khó”. Vậy thanh niên là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và giải đáp thắc mắc qua bài viết dưới đây.

Thanh niên là gì? Thanh niên thuộc nhóm tuổi nào?

Theo Điều 1, Luật Thanh niên 2020, số 57/2020/QH14 quy định độ tuổi của thanh niên như sau:

Thanh niên là công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi

Vì vậy, thanh niên là những người trong độ tuổi từ 16 đến 30. Đây là tầng lớp thanh niên đang trong quá trình trưởng thành về mặt con người. Họ là những người có thanh niên, sức khỏe, nhiệt huyết, năng động và có nhu cầu khẳng định bản thân rất lớn.

Việc ban hành Luật Thanh niên 2020 đã tạo hành lang pháp lý để xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên; giúp thanh niên bảo vệ quyền và nghĩa vụ của mình.

Thanh niên là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên

thanh niên là tương lai của đất nước. thanh niên là một lực lượng hùng hậu, tràn đầy sức trẻ, nhiệt huyết, có trình độ và sức sáng tạo vô tận, là đội ngũ đổi mới, giữ vai trò quan trọng, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn thể thanh niên tham gia vào quá trình lao động, sản xuất theo quy định của pháp luật có ý nghĩa trong học tập, nhận thức và áp dụng vào công việc.

Vai trò của thanh niên theo Luật Thanh niên

Luật Thanh niên 2020 cũng như đặt ra khái niệm thanh niên và độ tuổi thanh niên tại Điều 4 quy định:

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, chủ động, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, thanh niên có vai trò quan trọng đối với đất nước, xã hội. Trong các cuộc cách mạng xa xưa, thanh niên có vai trò quan trọng trong lịch sử đấu tranh, xây dựng và giữ nước. Thanh niên là lực lượng cách mạng hùng mạnh, là bộ phận không thể thiếu của dân tộc, là người kế thừa sự nghiệp cách mạng của cha ông ta.

Thanh niên là người ủng hộ thế hệ cách mạng đi trước, đồng thời cũng lãnh đạo thanh niên, trẻ em. Thanh niên là lực lượng cơ bản của quân đội, công an, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, quốc phòng của đất nước.

Trong điều kiện mới, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên là những người chăm chỉ học tập, phấn đấu, nhanh nhẹn, sáng tạo, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng đất nước xã hội.

Thanh niên là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên

Quyền và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam

Nội dung này được quy định tại Điều 4 Luật Thanh niên 2020 số 57/2020/QH14, cụ thể như sau:

Thanh niên có các quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Theo đó, chúng ta có thể hiểu thanh niên có những quyền và nghĩa vụ công dân được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật:

 • Thanh niên có quyền được giáo dục và bình đẳng trong học tập. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Theo quy định, thanh niên có quyền làm việc, lập nghiệp để tạo thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, thanh niên cũng có nghĩa vụ không ngừng nâng cao trình độ, phát triển khả năng của mình để phát triển kinh tế đất nước.

 • Thanh niên có quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Điều này được thể hiện qua việc thanh niên tham gia huấn luyện quân sự, các chương trình quốc phòng; góp sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
 • Thanh niên có thể tham gia, phối hợp nghiên cứu trong các hoạt động khoa học công nghệ như: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm và vận hành, phát triển công nghệ… Từ đó, thanh niên có thể tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ vào nền khoa học kỹ thuật tổng hợp của đất nước.
 • Trong các hoạt động xã hội, thanh niên có quyền tham gia và vui chơi. Điều này tạo nên sự đoàn kết, phong trào tập thể trong giới trẻ; góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, bản sắc dân tộc của thế hệ trẻ. Đồng thời, thanh niên cũng có quyền và nghĩa vụ xóa bỏ những hủ tục, mê tín dị đoan.
 • Thanh niên có quyền được bảo vệ sức khỏe, được chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện sức khỏe thể chất. Thanh niên có quyền và nghĩa vụ phòng chống HIV-AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội.
 • Trong hôn nhân và gia đình, thanh niên được dạy và thực hành hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, dân số và kế hoạch hóa gia đình. Giới trẻ phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc.
 • Thanh niên có quyền bầu cử, ứng cử, ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Cùng với đó, thanh niên có quyền và nghĩa vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chính sách, pháp luật của nhà nước. Giới trẻ cần lên án và tố cáo những hành vi vô đạo đức, sai trái, vi phạm pháp luật.

Thanh niên là gì? Vai trò, quyền và nghĩa vụ của thanh niên

Một số chính sách hiện hành đối với thanh niên

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Để bảo vệ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, Nhà nước đã ban hành các chính sách quy định tại Chương III – Luật Thanh niên 2020. Theo đó, chúng ta có thể hiểu một số chính sách như sau:

 • Chính sách học tập và nghiên cứu khoa học: Nhà nước đảm bảo bình đẳng về tiếp cận giáo dục và đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học cho thanh niên. Đồng thời, nhà nước có chính sách trao giải thưởng, học bổng, miễn học phí cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.
 • Chính sách lao động, việc làm: Nhà nước tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm.
 • Chính sách bảo vệ Tổ quốc: Bảo vệ Tổ quốc là quyền cao quý, nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên. Nhà nước có chính sách cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các lớp giáo dục quốc phòng để rèn luyện lòng yêu nước và ý chí cách mạng.
 • Chính sách về văn hóa, thể dục, thể thao: Nhà nước khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động xã hội, nghệ thuật. Ngoài ra, nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch cho giới trẻ.
 • Chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe: Đảm bảo cho thanh niên được cung cấp thông tin về y tế, sức khỏe, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản,… Nhà nước hỗ trợ và tư vấn Tư vấn cho thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn, bảo vệ sức khỏe cho thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện về thể chất.

Hơn hết là những thông tin về thanh niên là gì ? Vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng qua bài viết này chúng tôi đã cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích.

Bài viết liên quan