Thu Nhập Ròng Là Gì? Ý Nghĩa Của Thu Nhập Ròng

Thu nhập ròng là một khái niệm quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty. Vậy thu nhập ròng là gì và thu nhập ròng có nghĩa là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Định nghĩa của thu nhập ròng là gì?

Vậy thu nhập ròng được xác định như thế nào? Theo Chương I Điều 3 Nghị định 44/2014/ND-CP của Chính phủ, khái niệm thu nhập ròng được đề cập như sau: thu nhập ròng là thu nhập được xác định bằng tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí.

Vì vậy, thu nhập ròng là lợi nhuận mà một công ty kiếm được sau khi trừ các chi phí như vốn, thuế, phí khấu hao, v.v..

Thu nhập ròng là gì? Chia sẻ cách tính thu nhập ròng

Cách tính thu nhập ròng

Công thức tổng quát của thu nhập ròng là:

Thu nhập ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

  • Tổng thu nhập: Đây là tổng số tiền thu được khi thực hiện một hoạt động tài chính và các khoản thu nhập bất thường khác của doanh nghiệp.
  • Tổng chi phí: Đây là tổng số vốn hàng hóa, chi phí khấu hao, chi phí quảng cáo, chi phí vận hành và tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động tài chính này.

Phân biệt thu nhập ròng và danh thu thuần

Dưới đây là sự khác biệt giữa hai loại thu nhập này:

Thu nhập ròng

Doanh thu thuần

Định nghĩa

Đây là số tiền sau khi trừ chi phí hoạt động, thuế và lãi vay.

Đây là thu nhập sau khi trừ các chi phí khấu hao như chiết khấu, thuế xuất nhập khẩu và các đơn hàng bị trả lại.

Thiên nhiên

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận trước thuế

Phép tính

Bằng tổng doanh thu – tổng chi phí.

Bằng tổng doanh thu – hoa hồng bán hàng – tổng hàng trả lại – chiết khấu bán hàng – thuế gián thu.

Ý nghĩa của thu nhập ròng trong kinh doanh

Ngoài việc hiểu thu nhập ròng là gì , chúng ta hãy cùng tìm hiểu thu nhập ròng có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp cá nhân, hoạt động của công ty hay đối với nhà đầu tư thương mại.

Trong hoạt động thương mại

Trong hoạt động kinh doanh, số thu nhập ròng là một chỉ số quan trọng phản ánh tình hình tài chính của công ty, nó giúp theo dõi sự tăng trưởng hay suy giảm của lợi nhuận ròng. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá được hoạt động tài chính hiện tại của mình, đồng thời dự báo lợi nhuận dựa trên doanh thu.

Ngoài ra, thu nhập ròng còn giúp doanh nghiệp biết được bao nhiêu phần trăm trên tổng doanh thu thể hiện giá trị lợi nhuận. Vì vậy, việc đánh giá xem hoạt động kinh doanh tạo ra lỗ hay lãi là rất hữu ích.

Khi lợi nhuận sau thuế và chi phí lớn hơn 0 thì chênh lệch biên giữa vốn và lợi nhuận ròng càng lớn, điều này chứng tỏ công ty đang có lợi nhuận cao hơn và ngược lại. Điều này giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả kinh doanh hoặc thay đổi hướng phát triển phù hợp hơn để tạo ra lợi nhuận cao hơn.

Thu nhập ròng là gì? Chia sẻ cách tính thu nhập ròng

Dành cho nhà đầu tư

Thu nhập ròng là một chỉ số về tình hình tài chính hiện tại của công ty cũng như khả năng tái đầu tư và thanh toán cổ phiếu. Các nhà đầu tư sẽ xem xét các chỉ số này để quyết định có nên đầu tư vào công ty này hay không.

Ngoài ra, thu nhập ròng còn đại diện cho số tiền công ty có sẵn để trả mua cổ phiếu và mua lại cổ tức, đây cũng là yếu tố giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư. thu nhập ròng tăng sẽ dẫn đến lợi nhuận tăng và vốn cổ đông tăng nên khi công ty lỗ ròng thì vốn cổ đông cũng sẽ giảm.

Thu nhập ròng là gì? Chia sẻ cách tính thu nhập ròng

Hi vọng qua bài viết trên các bạn đã giải đáp được câu hỏi thu nhập ròng là gì và các vấn đề liên quan đến lợi nhuận ròng để giúp các bạn áp dụng được vào công việc kinh doanh của mình.

Bài viết liên quan