Thuế Môn Bài Là Gì? Thời Hạn Và Mức Nộp Thuế Môn Bài

Lệ phí môn bài là nghĩa vụ mà các công ty, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện hàng năm hoặc khi bắt đầu sản xuất, hoạt động. Vậy thuế môn bài là gì và mức thuế môn bài là bao nhiêu? Hãy cùng khám phá bài viết dưới đây.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là loại thuế trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng như hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp hàng năm trên cơ sở vốn đăng ký/đầu tư (đối với tổ chức) hoặc thu nhập hàng năm (đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân). ). ).

Bản chất của thuế môn bài là loại thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp để có “thẻ môn bài” trước khi sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp được miễn.

Thuật ngữ “thuế môn bài” được sử dụng khá phổ biến và mức thu được quy định rõ ràng trong Pháp lệnh 10-LCT/HDNN7 năm 1983. Kể từ ngày 1/1/2017, thuật ngữ “thuế môn bài” không còn được sử dụng trong các văn bản pháp luật của nhà nước. , mà thay vào đó sử dụng thuật ngữ “phí giấy phép”.

Vì vậy, kể từ ngày 1/1/2017, thuật ngữ “phí giấy phép” đã được thay thế bằng “phí giấy phép” nhưng trên thực tế người dân vẫn sử dụng rất phổ biến.

Việc chuyển từ thuế sang phí không chỉ đơn thuần là thay đổi về thuật ngữ mà còn thể hiện sự khác biệt về bản chất, nổi bật:

 • Khi giấy phép là thuế: Đây là khoản nộp bắt buộc vào ngân sách nhà nước của tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế. Thuế suất sẽ được điều chỉnh bởi luật thuế và sẽ là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
 • Khi nộp giấy phép kinh doanh: Đây là số tiền cố định mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thương mại phải nộp khi cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công phục vụ công tác quản lý nhà nước; là một trong những khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước được cơ quan thuế thu.

Thuế môn bài là gì? Bậc thuế và hạn nộp thuế môn bài 2024

Mức thuế môn bài

Lệ phí thuế môn bài áp dụng đối với tổ chức sản xuất, tiếp thị hàng hóa, dịch vụ

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi thành trung tâm kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian miễn thuế tài nguyên (năm thứ 4 kể từ năm thành lập công ty): khi hết thời gian miễn thuế tài nguyên. trong 6 tháng đầu năm sẽ đóng toàn bộ phí thường niên. Nếu kết thúc trong 6 tháng cuối năm sẽ được thanh toán 50% phí hàng năm.
 • Hộ gia đình, doanh nhân, nhóm nhà sản xuất, kinh doanh đã giải thể và tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm phải nộp phí cả năm, trong thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh. 6 tháng cuối năm nộp 50% phí thường niên.
 • Các tổ chức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/ND-CP (tổ chức theo bậc 1 và 2) thay đổi vốn đầu tư, vốn cổ phần phải căn cứ vào việc xác định mức thu nhập. . là vốn đầu tư hoặc vốn cổ phần của năm trước năm tính thuế tài nguyên.
 • Trường hợp vốn đăng ký/vốn đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định lệ phí môn bài theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng. trong đó người nộp thuế môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách.

Mức phí thuế môn bài dành cho cá nhân và hộ gia đình

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh doanh (trong trường hợp không được miễn lệ phí môn bài) nếu hoạt động thương mại trong 6 tháng đầu năm thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm. kinh doanh trong 6 tháng cuối năm nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.
 • Người đang nộp lệ phí môn bài phải có văn bản gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01/01 đến ngày 01/01) mà không phải nộp lệ phí môn bài. nộp thuế cho năm tạm ngừng hoạt động với điều kiện sau: Có văn bản đề nghị tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước ngày hết hạn nộp thuế theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm). năm). và chưa nộp lệ phí môn bài trong năm, đề nghị tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì phải nộp thuế tài nguyên cả năm.

Thời hạn nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi thành hộ kinh doanh (bao gồm các đơn vị trực thuộc và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập công ty), thời hạn nộp hồ sơ như sau :

 • Trường hợp thời gian miễn phí kết thúc trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp phí chậm nhất là ngày 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn phí.
 • Trường hợp thời gian miễn lệ phí kết thúc trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí là ngày 30 tháng 01 của năm liền trước năm kết thúc thời gian miễn lệ phí.

Đối với hộ nghề nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp hồ sơ như sau:

 • Trường hợp hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm hoạt động.
 • Trường hợp khai trương hoạt động trong 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 của năm liền trước năm hoạt động.

Lệ phí cấp phép cho kho công ty

Trên đây là những quy định để giải đáp cho câu hỏi: thuế môn bài là gì, thời hạn nộp phí môn bài. hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm những thông tin hữu ích nhé.

Bài viết liên quan