Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì? Cách Tính Thuế Mới Nhất

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản nộp bắt buộc vào ngân sách nhà nước, đánh vào thu nhập của doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã. Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, cách tính thuế như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu những vấn đề trên qua bài viết sau đây.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là một trong những nguồn thu lớn nhất trong số các loại thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Vậy thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được tính trực tiếp trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Cụ thể, thu nhập chịu thuế bao gồm doanh thu thuần từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và doanh thu khác sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý.

Ví dụ về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế 2023

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính vào báo cáo tài chính của công ty trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Như ví dụ của công ty FPT trong hình trên, quý 4/2021 số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là khoảng 42 triệu đồng.

Một ví dụ khác là báo cáo tài chính hợp nhất sau đây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế 2023

Quý 4, công ty thua lỗ và có lợi nhuận trước thuế âm. Vì vậy, công ty không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ. Nhưng đến quý 4 năm 2021, công ty đã có lãi và đạt lợi nhuận cao. Như vậy, công ty đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 540 tỷ đồng trong quý.

Một số đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp có đặc điểm gì , nó khác với các loại thuế khác mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm như thế nào? Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp có thể tóm tắt như sau:

 • Là thuế trực thu (thuế trực thu)
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trừ một số trường hợp đặc biệt
 • Tính thuế lũy tiến
 • Thuế tùy theo lợi nhuận của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp lỗ trong năm thì không phải nộp thuế

Vì vậy, đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp khá giống với hầu hết các loại thuế trực thu khác. Đóng vai trò rất lớn trong việc củng cố ngân sách nhà nước và tái cơ cấu các nguồn vốn trong nền kinh tế.

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nền kinh tế đất nước

Thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò rất lớn trong nền kinh tế xã hội của đất nước. Có thể kể đến những vai trò sau:

 • Tăng ngân sách nhà nước hỗ trợ các hoạt động chính trị, xã hội
 • Đảm bảo công bằng xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo nhờ tăng cường hạch toán.
 • Là công cụ giúp nhà nước khôi phục nguồn vốn trong nền kinh tế và điều tiết các hoạt động kinh tế xã hội
 • Thúc đẩy phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh đồng bộ, phù hợp với định hướng quốc gia

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế 2023

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được xác định dựa vào công thức:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập chịu thuế trong kỳ x Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty

Để hiểu rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, chúng ta cần giải thích một số chỉ tiêu sử dụng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Các loại thu nhập được miễn thuế

Theo Điều 8 Thông tư 78/2014/TTBTC, thu nhập được miễn thuế có thể là:

 • Thu nhập từ nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Thu nhập từ doanh nghiệp, hợp tác xã nông, lâm, thủy sản hoạt động ở địa bàn khó khăn
 • Thu nhập từ dịch vụ nông nghiệp
 • Thu nhập ở các doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người nhiễm HIV… chiếm trên 30% tổng số lao động
 • Thu nhập nhận được và được chia từ các hoạt động như góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết doanh nghiệp khác nếu có
 • Một số thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế

Theo Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế 2014, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

 • Thu nhập từ bán, cung cấp dịch vụ không bao gồm thu nhập được miễn thuế.
 • Thu nhập từ hoạt động tài chính như lãi tiền gửi, cổ tức…
 • Thu nhập khác
 • Thu nhập chịu thuế được tính theo công thức sau:
 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu + thu nhập khác) Tổng chi phí được trừ

Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế sẽ không bao gồm các khoản như:

 • Các khoản được miễn thuế
 • Quỹ khoa học và công nghệ
 • Các khoản lỗ được kết chuyển từ kỳ trước (theo quy định)

Do đó, công thức tính thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế Thu nhập được miễn thuế Các khoản lỗ được chuyển theo quy định Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (nếu có)

Nếu tính thu nhập chịu thuế âm thì coi như bằng 0 và doanh nghiệp không cần phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu và thuế suất quy định là bao nhiêu? Đó là mức thuế do nhà nước quy định.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường là 20% trừ một số trường hợp đặc biệt khác. Một số doanh nghiệp sẽ có mức thuế suất lên tới 35% 50% tùy theo quy định.

Ngoài ra, một số ngành nghề được nhà nước khuyến khích hoặc ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn được hưởng mức thuế suất ưu đãi thấp hơn mức thuế suất hiện hành.

Có thể thấy, với bản chất là thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và lợi ích quốc gia. Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn là nghĩa vụ mà mọi doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ để được trợ giúp và giải đáp chi tiết.

Bài viết liên quan