Tổ Chức Phi Chính Phủ Là Gì? Đặc Điểm Và Vai Trò Tổ Chức Phi Chính Phủ

Các tổ chức phi chính phủ ngày càng phát triển mạnh mẽ và chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ đối ngoại giữa các quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ tổ chức phi chính phủ là gì? Và vai trò của các tổ chức phi chính phủ.

Tổ chức phi chính phủ là gì?

Khái niệm

Theo Liên hợp quốc, tổ chức phi chính phủ (viết tắt NGO) là thuật ngữ dùng để chỉ các tổ chức, hiệp hội, ủy ban văn hóa xã hội, ủy ban từ thiện, các tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác không thuộc sở hữu của họ theo quy định của Liên hợp quốc. tuân thủ luật pháp khu vực công và không hoạt động vì lợi nhuận.

Phân loại tổ chức phi chính phủ

Các tổ chức phi chính phủ có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau. Dưới đây là các loại hình tổ chức phi chính phủ dựa trên định hướng hoạt động của họ như sau:

 • Theo phạm vi hoạt động, có 03 loại hình tổ chức phi chính phủ như sau:

  • Tổ chức phi chính phủ của chính phủ (GONGO): Một tổ chức phi chính phủ được thành lập bởi chính phủ hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách chính phủ.

  • Tổ chức phi chính phủ quốc gia (NNGO): Một tổ chức phi chính phủ có các thành viên có cùng quốc tịch.

  • Tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO): Một tổ chức phi chính phủ hoạt động trên phạm vi quốc tế và không được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên chính phủ.

 • Theo tính chất hoạt động, có 02 loại hình tổ chức phi chính phủ như sau:

  • Các tổ chức phi chính phủ hoạt động với mục đích giúp đỡ các nhóm thiệt thòi.

  • Một tổ chức phi chính phủ có mục đích tôn giáo.

  • Một tổ chức phi chính phủ với mục đích hỗ trợ sự nghiệp.

 • Theo cơ sở pháp lý tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2022/ND-CP: Tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ phát triển và hỗ trợ nhân đạo tại Việt Nam vì mục đích phi lợi nhuận và mục đích khác.

Các hình thức hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ

Hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ được thể hiện dưới ba hình thức:

 • Hỗ trợ thông qua các dự án và chương trình.
 • Hỗ trợ thông qua các dự án phi dự án (bằng tiền hoặc hiện vật).
 • Hỗ trợ khẩn cấp cho thiên tai và các thảm họa khác.

Tổ chức phi chính phủ là gì? Vai trò tổ chức phi chính phủ

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ hiện nay

Các tổ chức phi chính phủ có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển xã hội, cụ thể:

 • Các tổ chức phi chính phủ tạo cầu nối thúc đẩy trao đổi thông tin từ người dân đến chính phủ và giữa các quốc gia: Các tổ chức phi chính phủ đẩy mạnh truyền thông để thông báo cho chính phủ về suy nghĩ, mong muốn của người dân và thông báo cho người dân về các kế hoạch, đề án của chính phủ. Đồng thời, các tổ chức phi chính phủ còn góp phần phát triển ngoại giao và thu hút vốn đầu tư tới các nước cần hỗ trợ.
 • Các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy phát triển xã hội: Các tổ chức phi chính phủ tạo điều kiện để người dân sử dụng sáng kiến và sức lực của mình để phát triển các giá trị xã hội. Ngoài ra, thông qua các hoạt động hỗ trợ trong một số lĩnh vực như: Môi trường, giảm nghèo,… các tổ chức phi chính phủ đã trao quyền cho người dân để tạo ra sự thay đổi cho chính quê hương mình.
 • Các tổ chức phi chính phủ thay mặt người nghèo lên tiếng về các chính sách, chương trình của chính phủ: Việc này có thể được thực hiện thông qua các dự án, diễn đàn cộng đồng hoặc các chiến dịch thí điểm.

Tổ chức phi chính phủ là gì? Vai trò tổ chức phi chính phủ

Đặc điểm của các tổ chức phi chính phủ là gì?

Các tổ chức phi chính phủ có những đặc điểm nổi bật sau:

 • Các tổ chức phi chính phủ có mạng lưới xuyên quốc gia. Đây là đặc điểm nổi bật nhất, tạo cầu nối có giá trị, góp phần thúc đẩy, phổ biến các dự án, chương trình.
 • Các tổ chức phi chính phủ hoạt động chủ yếu vì mục đích phi thương mại và vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội trên nhiều lĩnh vực như: Môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa,…
 • Các tổ chức phi chính phủ thường có cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp và được các tình nguyện viên hỗ trợ trong nhiều dự án khác nhau về xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người khuyết tật, bảo vệ môi trường, động vật, v.v.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Việt Nam hiện có hơn 600 tổ chức phi chính phủ hoạt động thường xuyên và cung cấp nguồn viện trợ ổn định cho nước ta. Họ đã có những hoạt động xuất sắc như sau:

 • Về lĩnh vực chính trị đối ngoại: Các tổ chức liên kết là mắt xích quan trọng giữa Việt Nam và nước ngoài Lợi dụng điều này, Nhà nước đã tạo được dư luận quốc tế để họ ủng hộ chúng ta thực hiện chính sách đối ngoại và góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. chính trực.
 • Lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế: Một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài còn giúp Việt Nam hội nhập với nền kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
 • Lĩnh vực phát triển xã hội: Đến năm 2023, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã trao hàng chục triệu USD để giúp các địa phương ở Việt Nam khắc phục những điểm yếu trong xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, các vấn đề xã hội,…

Tổ chức phi chính phủ là gì? Vai trò tổ chức phi chính phủ

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Theo Nghị định 58/2022/ND-CP, quyền và nghĩa vụ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được quy định như sau:

 • Theo Điều 20 Nghị định 58/2022/ND-CP, các tổ chức phi chính phủ có quyền:

  • Được hưởng các quyền lợi, ưu đãi về thuế, nhập khẩu hàng hóa và giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Tổ chức phi chính phủ được mở và sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam nhằm mục đích thực hiện các chương trình, dự án, dự án phi chính phủ hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo. theo pháp luật Việt Nam.

  • Quyền nhận ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam qua tài khoản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ các hoạt động viện trợ phát triển và viện trợ nhân đạo theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Được khen thưởng vì có thành tích thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Quyền tự chấm dứt hoạt động trong trường hợp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam.

 • Theo Điều 21 Nghị định 58/2022/ND-CP, tổ chức phi chính phủ có các nghĩa vụ sau:

  • Các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký và hoạt động tuân thủ pháp luật Việt Nam. Khi tổ chức phi chính phủ nước ngoài vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • Phối hợp với các cơ quan đối tác tại Việt Nam triển khai các hoạt động phù hợp với địa bàn, lĩnh vực đã đăng ký theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký.

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần thông báo về việc mở, sử dụng hoặc thay đổi tài khoản giao dịch tại Việt Nam.

  • Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký được cấp, gia hạn, sửa đổi hoặc bổ sung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần thông báo cho Ủy ban về kế hoạch thực hiện các hoạt động của Nhân dân từ các bang và thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức đang hoạt động hoặc có ý định hoạt động.

  • Các tổ chức chính phủ nước ngoài phải chuẩn bị các báo cáo hoạt động thường niên và đột xuất theo yêu cầu và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến về Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của các tổ chức, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. ngành nghề, lĩnh vực và Ban chấp hành các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

   • Báo cáo được lập theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/ND-CP ban hành kèm theo.

   • Thời hạn nộp báo cáo của các tổ chức chính phủ nước ngoài là ngày 18 của tháng cuối cùng của kỳ báo cáo.

   • Số liệu báo cáo sẽ được tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

  • Cập nhật thông tin về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào cơ sở dữ liệu của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong vòng 10 ngày kể từ thời điểm có thay đổi.

Tổ chức phi chính phủ là gì? Vai trò tổ chức phi chính phủ

Trên đây là thông tin giải đáp tổ chức phi chính phủ là gì? Và vai trò của các tổ chức phi chính phủ. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin hữu ích về các tổ chức phi chính phủ và các quy định pháp luật đối với các tổ chức này.

Bài viết liên quan