Văn Hóa Là Gì? Các Hình Thức Văn Hóa Phổ Biến Ở Việt Nam

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, các giá trị văn hóa đang được nhiều quốc gia bảo tồn và bảo tồn. Bài viết dưới đây sẽ giải thích chi tiết khái niệm văn hóa là gì cũng như các quy định liên quan đến văn hóa.

Văn hóa là gì?

Hiện tại không có khái niệm chính xác giải thích văn hóa là gì. Tuy nhiên, có nhiều cách giải thích như sau:

Theo UNESCO

Văn hóa là tổng thể sống động của các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và hiện tại. Trải qua nhiều thế kỷ, hoạt động sáng tạo đó đã hình thành nên hệ thống giá trị, truyền thống, thị hiếu – những yếu tố quyết định nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, con người sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, luật pháp, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và các công cụ sinh hoạt. hàng ngày về quần áo, thức ăn, chỗ ở và phương pháp sử dụng. Tất cả những sáng tạo và phát minh này đều là văn hóa.

Theo Từ điển Đại Việt của Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt – Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản năm 1998

Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra trong suốt lịch sử.

Như vậy, có thể thấy, văn hóa được coi là tất cả các mặt của đời sống xã hội như ngôn ngữ, ngôn ngữ, tôn giáo, tư tưởng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… của một dân tộc, một vùng đất. Nước. Nó mang lại giá trị tinh thần phục vụ nhu cầu và lợi ích của cộng đồng.

Văn hóa là gì? Những khái niệm cần phải biết về văn hóa

Khái niệm liên quan đến văn hóa

Bên cạnh khái niệm văn hóa là gì còn có rất nhiều khái niệm khác có liên quan như sau:

Văn hóa Việt Nam là gì?

Từ khái niệm văn hóa là gì, có thể hiểu văn hóa Việt Nam là nền văn hóa riêng của Việt Nam, bao gồm mọi giá trị vật chất, tinh thần được tạo ra trong quá trình lao động, sinh sống… theo lịch sử lâu đời của dân tộc Việt Nam.

Một số ví dụ bao gồm:

 • Văn hóa Văn Lang – Âu Lạc: Thời đại này cư dân Việt Nam có thói quen ở nhà sàn, nhuộm răng đen, nhai trầu và dùng đồ trang sức; phụ nữ mặc áo sơ mi và váy; Đàn ông mặc khố. Người dân thời kỳ này thờ thần Mặt trời, thần Núi… và tôn kính những người có công với nước, những anh hùng…
 • Áo dài Việt Nam: Bộ trang phục này khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội và là nét nổi bật, độc đáo của con người Việt Nam; Áo dài có lịch sử hình thành lâu đời, được coi là trang phục truyền thống của Việt Nam thể hiện sự kín đáo, dịu dàng, duyên dáng, sang trọng của người phụ nữ Việt Nam…

Văn hóa xã hội là gì?

Đây là một bộ phận của văn hóa, nhưng thay vì bao gồm những lĩnh vực, khía cạnh toàn diện, toàn diện thì văn hóa xã hội chỉ là văn hóa trên lĩnh vực xã hội và ở Việt Nam nó là văn hóa xã hội chủ nghĩa. nghĩa được hình thành và phát triển dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nền văn hóa này có những đặc điểm sau:

 • Tư tưởng: Lấy giai cấp công nhân làm giai cấp tiên phong, giữ vai trò lãnh đạo, quyết định với mục tiêu xây dựng một xã hội độc lập, dân chủ, vững mạnh, công bằng, văn minh…
 • Đặc điểm: Tính dân gian rộng rãi, tính dân tộc sâu sắc.
 • Phương pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong quản lý các hoạt động văn hóa, xã hội và kế thừa các giá trị văn hóa dân tộc cùng với việc tuyển chọn tinh hoa văn hóa nhân loại để vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện của nước ta…

Văn hóa doanh nghiệp là gì?

Văn hóa doanh nghiệp được coi là đời sống tinh thần của bất kỳ doanh nghiệp nào. Với mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có một nền văn hóa khác nhau được xây dựng, dựa trên định hướng, chiến lược của công ty và những giá trị mà công ty đó mang lại.

Văn hóa doanh nghiệp thường được xem xét dựa trên các khía cạnh như quy định của công ty; Khẩu hiệu của công ty, những giá trị cốt lõi mà công ty đặt ra, mong muốn và đạt được kết hợp với chính đội ngũ nhân viên của công ty.

Cũng giống như văn hóa nói chung, văn hóa doanh nghiệp ở mỗi thời điểm khác nhau sẽ khác nhau và người lãnh đạo hoàn toàn có quyền điều chỉnh nội dung văn hóa doanh nghiệp cho phù hợp với công ty mình trong từng thời kỳ khác nhau.

Một số doanh nghiệp lớn có văn hóa doanh nghiệp nổi bật bao gồm:

 • Google: Chú trọng chính sách nhân viên, nâng cao văn hóa doanh nghiệp phù hợp với quy mô và chất lượng của đội ngũ.
 • Vin Group: Văn hóa doanh nghiệp tập trung vào các giá trị cốt lõi: TIN TƯỞNG – TÂM – TRÍ TUỆ – TỐC ĐỘ – TRÍ TUỆ – NHÂN ĐẠO”…

Đặc điểm của văn hóa là gì?

Dựa vào khái niệm văn hóa là gì, chúng ta có thể thấy văn hóa bao gồm những đặc điểm sau:

 • Lịch sử: Văn hóa được hình thành trong lịch sử lâu dài của nhân loại, phản ánh quá trình sáng tạo của con người trong một thời gian dài, thậm chí gắn liền với lịch sử lâu dài của một dân tộc.
 • Có tính hệ thống: Tương tự như lịch sử, văn hóa cũng được tổng hợp thành một chuỗi các sự kiện, nối liền xuyên suốt lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của dân tộc, dân tộc.
 • Giá trị: Bất kỳ khía cạnh nào của văn hóa đều mang lại một giá trị nào đó. Nó có thể là ngay lập tức hoặc có thể là lâu dài. Tuy nhiên, nhìn chung, văn hóa mang lại ý nghĩa tốt đẹp, thậm chí trong nhiều trường hợp còn trở thành thước đo chuẩn mực của con người, xã hội.

Văn hóa là gì? Tìm hiểu các khái niêm về văn hóa tại Việt Nam

Là di sản văn hóa? Bao gồm những loại nào?

Văn hóa là khái niệm bao gồm mọi giá trị vật chất, tinh thần của con người trong suốt quá trình lịch sử, phát triển của một quốc gia, dân tộc. Theo đó, căn cứ Điều 1 Luật Di sản văn hóa, di sản văn hóa được định nghĩa: Bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất, tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được truyền từ đời này sang đời khác trong nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Qua đó, có thể thấy, di sản văn hóa cũng là một bộ phận của văn hóa, bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Trong đó:

 • Di sản văn hóa phi vật thể bao gồm các sản phẩm có giá trị lịch sử, văn hóa, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề và biểu diễn như ca nhạc cung đình Huế, ca dao dân ca. quan hệ Bắc Ninh, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên… (Khoản 1, Điều 1 Luật Di sản văn hóa năm 2001).
 • Di sản văn hóa vật thể bao gồm các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích, cổ vật, bảo vật quốc gia: Thành nhà Hồ, Hoàng thành Thăng Long, Phố cổ Hội An, Cố đô Huế…

Trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Tiêu chí là báu vật quốc gia

Tiêu chí để xác định là bảo vật quốc gia được nêu tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Di sản văn hóa năm 2009:

 • Nó là một hiện vật gốc độc đáo.
 • Nó là một hiện vật có hình dạng độc đáo.
 • Hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến sự kiện quan trọng của đất nước, sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu hoặc tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, thẩm mỹ. Vẻ đẹp tượng trưng cho một phong cách, một thời đại…

Đặc biệt, để được xác định là bảo vật quốc gia phải đăng ký với cơ quan chức năng theo thủ tục quy định tại Điều 1 Mục II Thông tư 07/2004/TT-BVHTT như sau:

 • Hồ sơ: Đơn đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
 • Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa – Thông tin nơi cư trú.
 • Thời gian giải quyết:
  • 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ: Xem xét và trả lời theo thời hạn đăng ký.
  • 15 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Nội dung đăng ký: Lập kèm Phiếu đăng ký và Sổ đăng ký bao gồm các nội dung sau: Số đăng ký; Ngày đăng kí; Tên hiện vật; phân loại theo thời điểm thẩm định và giá trị hiện vật; Số lượng; kích cỡ; cân nặng; mô tả; nguồn gốc; hẹn hò; tình trạng bảo quản; tên đầy đủ và thay đổi chủ sở hữu…

Văn hóa là gì? Khái niệm và các loại hình văn hóa Việt Nam

7 nhóm vi phạm thường gặp trong lĩnh vực văn hóa

Những hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa là gì và mức xử phạt được quy định cụ thể tại Nghị định 38/2021/ND-CP như sau:

Hành vi Tiền phạt
1
 • Viết, vẽ, làm bẩn các di tích danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn hóa.
01 – 03 triệu đồng
2
 • Giới thiệu, tuyên truyền sai nội dung, giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
03 – 05 triệu đồng
3
 • Không đăng ký hoặc thay đổi chủ sở hữu bảo vật quốc gia với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Xóa, sửa chữa, bổ sung những nội dung làm thay đổi Danh sách xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa/Giấy chứng nhận di sản văn hóa đã được đưa vào Danh mục quốc gia/Giấy phép làm bản sao di tích, Cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Không khai báo hoặc bàn giao di vật, cổ vật được phát hiện.
10 – 20 triệu đồng
4
 • Làm bản sao cổ vật, di vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép phù hợp.
 • Thực hành, phổ biến nội dung sai trái về di sản văn hóa phi vật thể.
 • Việc tự ý đưa những yếu tố mới không phù hợp vào di sản văn hóa phi vật thể khiến giá trị của nó bị giảm sút.
 • Khai quật, thăm dò khảo cổ không có giấy phép.
 • Sửa chữa, bảo quản, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.
20 – 30 triệu đồng
5
 • Làm hư hỏng hiện vật tại bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đưa vào kiểm kê di tích của địa phương.
 • Xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích thuộc khu bảo vệ II mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền:
  • Chủ tịch UBND tỉnh cùng các di tích cấp tỉnh.
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.
 • Trục lợi, mê tín bằng cách lợi dụng việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
30 – 40 triệu đồng
6
 • Khai quật, thăm dò khảo cổ không đúng nội dung ghi trong giấy phép.
 • Tu sửa, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh không đúng với quy hoạch, dự án, nội dung thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
20 – 40 triệu đồng
7
 • Lấn chiếm đất thuộc di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Phá hủy hoặc làm thay đổi các yếu tố gốc tạo thành di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Sử dụng trái phép các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 • Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc trái phép. hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.
 • Làm hư hại nghiêm trọng hiện vật tại bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đưa vào kiểm kê di tích của địa phương.
 • Đào bới, trục vớt tại các di chỉ khảo cổ trái phép.
40 – 50 triệu đồng

Trên đây là câu trả lời cho văn hóa là gì? Hy vọng bài viết này đã mang lại những thông tin hữu ích cho bạn.

Bài viết liên quan