Vi Phạm Hành Chính Là Gì? Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Hành chính, vi phạm hành chính là những khái niệm được nhắc đến nhiều lần trong các văn bản pháp luật và trong đời sống hàng ngày. Vậy vi phạm hành chính là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Vi phạm hành chính là gì?

Định nghĩa vi phạm hành chính

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính:

Vi phạm hành chính là hành vi của cá nhân, tổ chức vi phạm quy định của Luật Quản lý nhà nước nhưng không cấu thành tội phạm và theo quy định của pháp luật thì phải bị xử phạt về các hành vi vi phạm hành chính chính.

Như vậy, có thể hiểu vi phạm hành chính là hành vi của cá nhân, tổ chức, công ty vi phạm các quy định của pháp luật hành chính. Vi phạm hành chính có thể là vi phạm luật giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý đất đai, môi trường, quy định thương mại, thuế và nhiều lĩnh vực khác.

Vi phạm hành chính có thể được giải quyết bằng các biện pháp như cảnh cáo, phạt tiền, thu hồi tài liệu, tịch thu tài sản, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc các biện pháp khác tương ứng với mức độ vi phạm. Việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện bởi các cơ quan, tổ chức có liên quan như cơ quan an ninh, trật tự, cơ quan thuế, cơ quan quản lý đất đai, cơ quan bảo vệ môi trường và các cơ quan khác có liên quan.

Hành chính là gì? Vi phạm hành chính là gì?

Hành vi bị coi là vi phạm hành chính

Vi phạm hành chính thường được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và các nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính.

Vi phạm hành chính là hành vi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện không thực hiện đầy đủ pháp luật và quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực khác.

Một số hành vi vi phạm hành chính phổ biến bao gồm: vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh, không chấp hành nghĩa vụ thuế, vi phạm các quy định về an toàn lao động, giao thông đường bộ, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng, quản lý nhà đất, vi phạm các quy định về đất đai, tài nguyên nước, vi phạm pháp luật. của các quy định. về sử dụng văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác.

Cơ quan quản lý và giải quyết vi phạm hành chính

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính là cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực, lĩnh vực đó. Cụ thể, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các cơ quan này bao gồm:

 • Cơ quan thuế: xử lý các vi phạm về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thu từ đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên thuộc thẩm quyền quản lý thuế.
 • Cơ quan hải quan: xử lý các vi phạm liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, cho thuê đất, phí, lệ phí liên quan đến các hoạt động này.
 • Lực lượng Cảnh sát giao thông: Xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và đường hàng không.
 • Cơ quan Cảnh sát kinh tế: xử lý các vi phạm về kinh tế, thương mại, đấu thầu, công chứng, ngân hàng, tài chính, giá cả.
 • Cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Cục Quản lý thị trường: Xử lý vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng cấm, hàng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

hành chính là gì? Vi phạm hành chính là gì?

Ngoài các cơ quan trên, trong một số trường hợp đặc biệt, các cơ quan chức năng khác cũng có thể chịu trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Quá trình xử lý vi phạm hành chính bao gồm các giai đoạn sau:

 • Phát hiện vi phạm hành chính: Việc phát hiện vi phạm hành chính có thể được cơ quan chức năng, người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc bất kỳ ai phát hiện.
 • Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin vi phạm: Cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin vi phạm hành chính để đánh giá mức độ vi phạm và xác định biện pháp xử lý.
 • Lập biên bản vi phạm hành chính: Nếu phát hiện hành vi vi phạm, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản vi phạm hành chính để ghi nhận các thông tin về hành vi vi phạm, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và các thông tin liên quan.
 • Xác định hình thức xử lý vi phạm hành chính: cơ quan chức năng sẽ xác định hình thức xử lý vi phạm hành chính phù hợp với mức độ, tính chất vi phạm, bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tài sản, khai báo, thu hồi giấy phép khai thác.
 • Xử lý vi phạm hành chính: cơ quan chức năng sẽ thông báo cho người vi phạm hành chính về hình thức xử lý vi phạm hành chính cũng như thời gian, địa điểm nộp phạt nếu có. Người vi phạm hành chính có quyền khiếu nại nếu không đồng ý với quyết định xử lý của cơ quan chức năng.
 • Theo dõi, giám sát việc xử lý vi phạm hành chính: cơ quan chức năng sẽ theo dõi, giám sát việc thực hiện các quyết định nhằm xử lý vi phạm hành chính nhằm đảm bảo hiệu quả của việc xử lý quyết định và ngăn ngừa tái diễn.

Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng phải đảm bảo các nguyên tắc của pháp luật như nguyên tắc khách quan, công bằng, trung thực…

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính là biện pháp được cơ quan chức năng sử dụng để giải quyết vi phạm hành chính và bảo đảm tuân thủ pháp luật, bao gồm:

hành chính là gì? Vi phạm hành chính là gì?

 • Cảnh báo: Đây là biện pháp nhằm nhắc nhở người vi phạm hành chính tuân thủ pháp luật và không tái phạm.
 • Phạt tiền: Đây là biện pháp xử lý buộc người vi phạm hành chính phải nộp một khoản tiền phạt theo quy định của pháp luật. Số tiền phạt thường phụ thuộc vào mức độ vi phạm.
 • Tịch thu tài sản: Biện pháp tịch thu tài sản tạm thời được sử dụng trái pháp luật. Tài sản có thể được trả lại cho chủ sở hữu sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan.
 • Báo cáo: Là biện pháp yêu cầu người vi phạm hành chính phải hoàn thành các thủ tục báo cáo liên quan đến hành vi vi phạm.
 • Thu hồi giấy phép hoạt động: Đây là biện pháp thu hồi giấy phép, chứng chỉ hoạt động đã cấp cho người vi phạm hành chính.
 • Các biện pháp khác: Ngoài các biện pháp trên, cơ quan chức năng cũng có thể áp dụng các biện pháp khác như đình chỉ hoạt động, thu hồi phương tiện vận tải, tạm đình chỉ công trình…

Việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm khách quan, công bằng, hợp lý.

Luật hành chính có tác dụng gì?

Hiểu được hành chính là cơ sở để tìm hiểu thêm về luật hành chính. Mời các bạn đọc những nội dung liên quan đến pháp luật hành chính ở phần dưới đây.

Định nghĩa và vai trò của luật hành chính

Luật hành chính là hệ thống các quy định pháp luật, nguyên tắc, quy trình được sử dụng để quản lý hoạt động của các cơ quan công quyền và quản lý hành chính. Nó cũng quy định quyền và trách nhiệm của các cơ quan hành chính và các cá nhân, tổ chức có quan hệ với nhà nước.

Pháp luật hành chính có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính hợp pháp, công bằng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan công quyền. Nó cung cấp một khuôn khổ pháp lý để giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền và lợi ích của các bên liên quan. Luật hành chính cũng giúp các cơ quan công thực hiện các chính sách và quyết định của mình một cách rõ ràng, mang tính thủ tục và đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tác dụng của luật hành chính

Luật hành chính là hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hành chính và giải quyết tranh chấp giữa nhà nước với công dân hoặc giữa các cơ quan nhà nước. Tác dụng của pháp luật hành chính như sau:

hành chính là gì? Vi phạm hành chính là gì?

 • Bảo vệ quyền và lợi ích của công dân: Luật hành chính đảm bảo các hoạt động của chính phủ tuân thủ pháp luật và không xâm phạm quyền và lợi ích của công dân.
 • Tạo sự minh bạch, công khai trong quản lý hành chính: Luật hành chính yêu cầu các cơ quan hành chính phải công khai thông tin về các quy trình, quyết định của mình, từ đó giúp tăng tính minh bạch và giám sát của công chúng đối với chính phủ.
 • Đảm bảo sự công bằng, trung thực trong các quyết định hành chính: Luật hành chính quy định các quyết định hành chính phải được đưa ra trên cơ sở chính thức và bảo đảm sự công bằng, trung thực.
 • Củng cố niềm tin của người dân vào chính phủ: Luật hành chính giúp tăng cường niềm tin của người dân vào chính phủ và cải thiện mối quan hệ giữa chính phủ và người dân.
 • Giải quyết tranh chấp giữa chính phủ và công dân: Luật hành chính cung cấp khuôn khổ pháp lý để giải quyết tranh chấp giữa chính phủ và công dân hoặc giữa các bên với chính phủ.

Những quy định cơ bản của pháp luật hành chính

Những quy định cơ bản của pháp luật hành chính thường bao gồm những nội dung sau:

 • Quy định về thủ tục hành chính: Luật hành chính quy định các thủ tục hành chính cơ bản, bao gồm thủ tục đăng ký, thủ tục giải quyết đơn, thủ tục giải quyết khiếu nại, thủ tục giải quyết tranh chấp và các thủ tục khác.
 • Quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan hành chính: Luật hành chính quy định về quyền, nghĩa vụ của cơ quan hành chính, bao gồm quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan hành chính, quyền và nghĩa vụ của công chức, quyền và nghĩa vụ của người dân.
 • Quy định về kiểm soát hành chính: Luật hành chính quy định các biện pháp kiểm soát hành chính, bao gồm giám sát hành chính, kiểm toán hành chính, phản hồi, khiếu nại và giải quyết tranh chấp.
 • Quy định về bảo vệ quyền và lợi ích công dân: Luật hành chính quy định các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của công dân, bao gồm quyền khiếu nại, quyền yêu cầu cung cấp thông tin, quyền kiểm tra, giám sát chính quyền.
 • Quy định giải quyết tranh chấp hành chính: Luật hành chính quy định các quy trình và thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính, bao gồm giải quyết khiếu nại và giải quyết tranh chấp hành chính.
 • Quy định trách nhiệm hình sự trong hành chính: Luật hành chính cũng quy định trách nhiệm hình sự liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về quản lý là gì và vi phạm hành chính là gì. Từ đây chúng ta có thể đưa ra những quyết định và hành động hợp lý trong bối cảnh hiện nay, nơi quản trị đang trở thành một lĩnh vực phát triển rất nhanh.

Bài viết liên quan